„ Rímekbe faragott értékek”

2017.11.13.
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság verspályázatot hirdet „ Rímekbe faragott értékek” címmel .

I. A pályázat célja

A nyíregyházi értékek felkutatása és a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek népszerűsítése. A Bizottság azt szeretné, ha a pályázók olyan verseket írnának, melyek a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékekről szólnak.


Pályázati feltételek

A pályázaton kizárólag egyéni alkotók vehetnek részt.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a 18. életévét még nem töltötte be, minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, ellenkező esetben a pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni.

Egy pályázó 1 db. saját, eddig még nem publikált pályaművel nevezhet. A verseket ki lehet egészíteni illusztrációkkal. Pályázati anyagot nem küldünk vissza.

Minden vers hátoldalára nyomtatott betűkkel fel kell írni a készítő nevét, életkorát (ha tanuló a pályázó az iskola nevét).

Eredményhirdetés és a versek bemutatása  a 2018. évi Városnapon lesz Nyíregyházán.

A szerző a pályamű beadásával tudomásul veszi a pályázati feltételeket. A feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból.


II.  Díjazás

A pályázat nyerteseit értékes nyereményekkel jutalmazzuk.


III.   A versek elbírálása

Az alkotásokat 3 főből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel élni nem lehet.

A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A Bíráló Bizottság nem értékeli és megsemmisíti azokat a verseket, amelyek tartalma rasszista, erőszakos, megkülönböztető vagy bármely személyre, csoportra vonatkozóan bántó.
A pályázó rendelkezik a pályázati kiíráshoz mellékelt nyilatkozaton, hogy a pályázat kiírója kiállításon és online felületen történő megjelenésre stb. a verseket szabadon szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja.

A pályázó felelőssége, hogy a verse nem sért szerzői, erkölcsi, és személyiségi jogokat. A pályázó kijelenti, hogy a verset saját maga készítette. Ellenkező esetben a szervező nem vállal felelősséget az ebből eredő jogvitákban.


IV.   A pályázat beküldése

Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el.

A nevezési lapok beküldésének (elektronikus és postai út) határideje: 2018. február 28.

A versek elektronikus és postai úton történő beérkezési határideje: 2018. március 30.

A nevezés ingyenes!

A pályázatra beadandó alkotásokat gépelt formában 2018. március 30-ig postai úton és e-mailben word formátumban kell eljuttatni az alábbi címre:

  • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Igazgatói iroda, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. a borítékra írják rá: „Rímekbe faragott értékek” c. verspályázat
  • ertektar@nyiregyhaza.hu A verseket elektronikusan word formátumban kérjük beküldeni.

 

A nevezési lapot a fenti címre postai és elektronikus úton is el kell küldeni!


V. A pályázók értesítése

A pályázat kiírója minden pályázót értesít az eredményhirdetés helyéről és idejéről.

A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bíráló bizottság döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.

További információkért kérjük, figyelje honlapunkat (www.nyiregyhaza.hu/ertektar)!