Döntőben a kölcseysek

2018.01.25.
A 11. Kárpát-medencei Kölcsey Ferenc szónokverseny döntőjébe jutottak a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói

A „Minden morzsa számít” Közösségépítő és Segítő Egyesület és a Kölcsey Társaság


más szervezetekkel együtt K ö l c s e y  F e r e n c  s z ó n o k v e r s e n y t hirdetett a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A versenyen részt vehettek a Kárpát-medence magyar anyanyelven oktató középfokú oktatási intézményeinek 9-13. évfolyamos (középiskolás) diákjai.


A döntőt 2018. január 12-14-én tartották Vácott, ahová bejutott a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium két tanulója, a 11. a osztályból Hok Laura és Tölgyes Veronika.


A versenyző diákoknak két szónoki beszédet kellett tartaniuk 3-3 percben. Az elsőként előadott szónoklat témája: Az örökös megváltás ügye volt, amelyben a reformkor szónoklatainak beszédfordulatait alkalmazták a versenyzők. A második beszéd témáját a helyszínen ismerték meg a tanulók, amire 10 perc felkészülési időt kaptak, de szabadon kellett előadniuk a szónoki beszédet.


A versenyre a diákjaink hosszú hónapokon keresztül készültek felkészítő tanárukkal, Dr. Czakóné Olesnyovics Veronika tanárnővel.

A bíráló bizottság elnöke, Prof. Dr. Jánosi Zoltán, a Kölcsey Ferenc Társaság elnöke volt. A Kölcsey Társaság és a „Minden morzsa számít” Közösségépítő és Segítő Egyesület felkérése nagyon sok emlékkel, tapasztalattal, élménnyel gazdagította tanulóinkat. Megismerkedhettek karizmatikus egyéniségekkel, fiúkkal és lányokkal, továbbá barátságok is szövődtek.