Bródy Fizika Kísérletverseny! Nevezz Te is!

2018.04.14.
A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola, és Kollégium, valamint a Nyíregyházi Egyetem Bródy Imre Országos Fizika Kísérletversenyt hirdet 7-12. osztályos tanulók számára. Nevezési határidő: 2018. május 11., a verseny időpontja: 2018. május 18., péntek. Részletekét kattints ide!

A verseny célja: A tanulók természettudományos ismereteinek bővítése, a fizika megszerettetése, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése, valamint lehetőséget szeretnénk biztosítani a diákoknak kreatív ötleteik megvalósítására és bemutatására.

 

Az országos döntő időpontja: 2018. május 18.. (péntek)

 

A verseny helyszíne: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.

 

Jelentkezni lehet: Az ország bármely általános- és középiskoláiból, az alábbi kategóriákban: Díjazás: Minden tanuló emléklapot kap. Minden kategóriában az 1-3. helyezettek oklevél, könyv, vagy értékes tárgyjutalomban részesülnek.

 

A legtöbb versenyzőt indító kolléga felkészítő munkáját tárgyjutalommal ismerjük el.

 

Nevezési díj nincs!

 

Kategóriák:

 

I. Kategória: Teheremelő elektromágnes készítése (7. évfolyamos tanulók részére)

 

A feladat egy teheremelő elektromágnes modell készítése, mely egy db (hozott, saját) 4,5V-os laposelemmel működtethető.

 

Az elektromágnes saját munka legyen, nem használhatók más eszközből egyben kibontott tekercsek és vasmagos tekercsek.

 

A verseny során biztosítunk egy kb 15cm x 15cm felületű sík vaslapot, amire az elektromágnes vasmagja felfeküdhet.

 

A vaslap aljára lehet a terhelést felakasztani kampók segítségével. A versenyzőnek meg kell oldania az elektromágnes felfüggesztését is, amihez egy vízszintesen elhelyezett ¾”-es vascső lesz biztosítva. Mindenki hozzon magával súlyokat is!

 

A bemutatáshoz 5 perc áll rendelkezésre.

Az értékelés szempontjai: - az eszköz működőképessége, - a verseny elsődleges célja a lehető legnagyobb teher felemelése és megtartása min. 10 másodpercig, - az eszköz bemutatásának, a működési elv magyarázatának színvonala, a magyarázat érthetősége, szakmai korrektsége, a versenyző válasza a zsűri esetleges, a modell működésével és a megépítéssel kapcsolatos kérdéseire, - a megvalósítás ötletessége, az eszköz „szépsége”, a ráfordított munka mennyisége.

 

II. Kategória: Távcső készítése (8. évfolyamos tanulók részére) A feladat egy saját tervezésű (lencsék és/vagy tükrök felhasználásával készített) távcső építése, amivel a verseny során a távcsőtől nagy távolságban (min. 25 méterre) elhelyezett apró méretű tárgyakat kell megfigyelni, mint pl óra kijelzőjét, vagy a mutatók állását leolvasni. (A távcsövet célszerű egy stabil állványon elhelyezni.)

 

Az értékelés szempontjai: - az eszköz működőképessége, - az győz, aki az adott távolságból a legkisebb méretű kijelzőt is hibátlanul tudja leolvasni, - az eszköz bemutatásának, a működési elv magyarázatának színvonala, a magyarázat érthetősége, szakmai korrektsége, a versenyző válasza a zsűri esetleges, a modell működésével és a megépítéssel kapcsolatos kérdéseire, - a megvalósítás ötletessége, a modell szépsége, a ráfordított munka mennyisége.

 

III. Kategória: „Kedvenc fizika kísérletem” (7-8. évfolyamos és 9-11. évfolyamos tanulók részére külön szekcióban) A feladat egy nem hétköznapi, érdekes kísérlet bemutatása saját készítésű, lehetőleg újrahasznosítható anyagok (pl. pillepalack, konzervdoboz, üdítős doboz, stb…) felhasználásával készített eszközzel.

 

A témakör szabadon választható! A készítésnél nem használhatók fel a kereskedelmi forgalomban készen kapható alkatrészek! (Kivéve alapanyagok, áramforrás, a bemutatáshoz szükséges fogyasztó, stb….) Egy versenyző egy darab kísérletet mutathat be (legfeljebb egy kísérlet több változata engedhető meg, pl. bizonyos körülmények, paraméterek megváltoztatásával). Több különböző kísérletből álló kísérletsorozatokat nem értékelünk.

 

A bemutatás során ki kell derülnie annak, hogy a versenyző érti, hogy milyen jelenséget mutat be a kísérlet, és képes annak megfelelő magyarázatát megadni. A zsűri kérdéseket tehet fel a versenyzőnek a kísérlettel, az eszközzel és annak működésével, készítésével kapcsolatban. A magyarázat nélküli kísérletbemutatás nem tekinthető versenyképesnek. A felkészítő tanárnak ügyelnie kell arra, hogy a versenyző az életkorának és ismereteinek megfelelő kísérletet mutasson be. A kísérlet nem lehet olyan, amely a versenyző vagy mások sérülését okozhatja esetleges hibás bemutatás esetén.

 

Nem használhatók többek között robbanásveszélyes gázok (pl. PB-gáz), ill. tűz- és robbanásveszélyes folyadékok (pl. benzin) nyílt lánggal, nagy elektromos feszültség, nagy nyomás (pl kompresszor), ellenkező esetben a zsűri veszélyesnek ítélheti és leállíthatja a kísérlet bemutatását. A kísérlet bemutatásához és magyarázatához 5 perc áll rendelkezésre.

 

Az értékelés szempontjai: - az eszköz működőképessége, - a kísérlet bemutatásának színvonala, a magyarázat érthetősége, szakmai korrektsége, a szaknyelv használata, - a zsűri kérdéseire adott válaszok korrektsége, érthetősége, - az eszköz megépítésének ötletessége, a kivitelezés minősége, a ráfordított munka mennyisége.

 

IV. Kategória: Elektronika szekció (elsősorban 9-11. évfolyamos tanulók részére) A feladat egy saját készítésű elektronikus mérleg készítése, ami képes egy 1 kg alatti ismeretlen tömegű test (pl kődarab) tömegének pontos meghatározására és az érték megjelenítésére.

 

A versenyző feladata az eszköz tervezése, mikrokontrollerek és megfelelő tartozékok, érzékelők felhasználásával történő megépítése és bemutatása, valamint a tömegmérés. Az eszköz ötlete, annak működése, funkciói, stb. szabadon választható/tervezhető, egyébként különálló alkatrészekből felépített saját, önálló munka legyen!

 

Egy versenyző egy darab eszközt mutathat be. A bemutatás során ki kell derülnie annak, hogy az eszköz valóban az ő saját munkája, hogy érti, be tudja mutatni és el is tudja magyarázni annak felépítését, hardveres és szoftveres működését. Ezzel kapcsolatban a zsűri kérdéseket tehet fel a versenyzőnek. A bemutatáshoz 5 perc áll rendelkezésre.

 

Az értékelés szempontjai: - az eszköz működőképessége, - az ismeretlen tömeg minél pontosabb meghatározása, - a bemutatás színvonala, a magyarázat érthetősége, szakmai korrektsége, a szaknyelv használata, - a zsűri kérdéseire adott válaszok korrektsége, érthetősége, - az eszköz megépítésének ötletessége, a kivitelezés minősége, a ráfordított munka mennyisége.

 

A versenyzők a verseny során nem vehetnek igénybe külső segítséget. A kísérők (szülők, tanárok) a nézőtéren foglalnak helyet, és semmilyen módon nem segíthetik a versenyzőket. A versenyzők a korosztályuk számára kiírt kategóriától magasabb szinten is indulhatnak (tehát a 7. osztályosok is indulhatnak pl távcső készítéssel, vagy pl. nyolcadikosok az elektronika szekcióban).

 

Nevezési határidő: 2018. május 11.

 

A nevezés benyújtásának módja: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium honlapján megtalálható nevezési lapon - www.nyharany.hu honlap címen.

 

A nevezéseket a brodyfizika@gmail.com címre, vagy faxon az iskola 42-512-822-as számára küldhetik el, Kiss Lászlóné: (Mobil: 0630/6272864) szervező részére!

 

A verseny időpontja: 2018. május 18., péntek

 

A verseny várható programja:

 

1. Érkezés, regisztráció: 11.00-12.00

 

2. A versenyzők eszközeinek bemutatása/megtekintése: 12.00-13.00 az iskola aulájában

 

3. Megnyitó 13.00

 

4. A versenyek lebonyolítása szekciónként: 13.15-15.00-ig

 

5. Eredményhirdetés: 16.00-tól

Díjak:

 

Kategóriánként 1-3. helyezetteket jutalmazzuk, valamint különdíj is adható a zsűri értékelése alapján.

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. február 20.

 

 

 

Kiss Lászlóné és Dr. Beszeda Imre a verseny szervezői