Digitális korszakváltás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

2018.03.28.
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző elektronikus ügyintézés szabályaira vonatkozó közleménye.

Egy 2015-ben elfogadott jogszabály értelmében 2018. január 1-jétől  új korszak kezdődött a magyar közigazgatásban. Az e-közigazgatási szolgáltatások, az elektronikus ügyintézés új lendületet vett, idén már az ügyek széles körét intézhetik az ügyfelek „fotelből ülve”, időt spórolva, a hivatal személyes felkeresése nélkül.


Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására kötelezettek körét meghatározó törvény szerint az önkormányzatok, államigazgatási szervek is kötelesek ilyen szolgáltatást nyújtani. Ugyanez a törvény meghatározta azt is, kik azok az ügyfelek, akik elektronikus kapcsolattartás formájában kötelesek ügyeik intézésére. Az elektronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, amelyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.A kapcsolattartásra a Magyarorszag.hu portálon elérhető Személyre Szabható Ügyintézési Felület (SZÜF) szolgál, ügyfélkapus azonosítás mellett.A digitális korszakváltással valamennyi szerv és szervezet számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé váltak a Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) érintő ügyek. Minden olyan ügyet elektronikusan lehet intézni, amelynél jogszabály nem írja elő a személyes megjelenést. A hivatali ügyek jelentős többsége ezáltal elektronikus úton is kezdeményezhető, ugyanakkor például a házasságkötéshez továbbra is személyesen kell megjelenni.A Hivatalban több hatósági szakterület biztosított eddig is elektronikus ügyintézési lehetőséget számos ügykörben, amelyek elektronikus felületei továbbra is megmaradnak. Az adóosztályon a bevallások, adatszolgáltatások, folyószámla egyenleg lekérdező, az építésügyi osztályon az építési engedélyezési, bejelentési eljárások kérelmei, tervfeltöltés, a közterület-felügyeletnél a felügyelet munkatársai által észlelt és rögzített szabálysértési, szabályszegési ügyek adatairól, állásáról lehet tájékozódni elektronikusan. A Hivatal lehetővé tette közigazgatási ügyekben a keresetlevél elektronikus benyújtását is, a szükséges űrlapok publikálásával egyetemben.nem magánszemélyként eljáró ügyfelek (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek)  elektronikus úton kötelesek ügyeiket a Hivatalnál intézni.Kapcsolattartásra egyéni vállalkozók és természetes személyek esetében az Ügyfélkapu szolgál, amelyhez biztonságos kézbesítési szolgáltatásként ingyenesen jár elektronikus tárhely. Az ügyfelek a Hivatallal való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatják tárhelyüket.Ahhoz, hogy a magánszemély ügyfél használni tudja az Ügyfélkaput, létre kell hoznia személyes ügyfélkapus azonosítóját. A személyes ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás, amelyet az ügyfél kezdeményezhet bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, vagy  elektronikusan, 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában a következő felületen: ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyiEgyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás tárhelye (KÜNY).gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez. A cégkapura minden arra jogosult ügyfélnek a tavalyi évben már regisztrálnia kellett.Az elektronikus ügyintézésre való átállás egy evolúciós folyamat, amelynek a hivatal és az ügyfeleink egyaránt részesei. Hivatalunk az elektronikus kapcsolattartás során intézhető ügyekhez honlapunkon keresztül biztosítja a szükséges dokumentumok letöltését, elküldését: egyes adó-és peres ügyekben ÁNYK sablon, más ügyekben E-Papír beadvány formájában.Az átállás megkönnyítése érdekében a központilag biztosított rendszer fejlesztői azokra is gondoltak, akiknek kevesebb rutinjuk van informatikai téren. Az E-papír szolgáltatás formailag kötetlen kérelmek és beadványok benyújtására használható, amely ingyenes, hitelesített üzenetküldő szolgáltatásként működik. Ezen a felületen mellékletként csatolhatók a hivatal által a honlapunkon már korábban publikált, kitöltött és előre lementett formanyomtatványok is.


Az E-papír (https://epapir.gov.hu/) egy könnyen használható alkalmazás, amely egyszerűsíti az ügyintézést, gyakorlatilag egy biztonságos e-mail szolgáltatásra hasonlít, amely segítségével az állampolgárok biztosak lehetnek abban, hogy a beadványuk célt ért, ugyanakkor az ügy elintézéséhez szükséges iratokat hitelesítve is csatolhatják a levelükhöz. Az üzenetek sikeres elküldéséről a rendszer igazolást küld a személyes Ügyfélkapuhoz tartozó postafiókba, amely megfeleltethető annak, mintha a hagyományos, papír alapú ügyintézés során tértivevénnyel adnánk postára a dokumentumokat.Az elektronikus ügyintézésről részletes tájékoztatót a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon olvashatnak.