Megkezdődött a felülvizsgálat

2018.06.07.
Nyíregyházán megkezdődött a közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, amely több évtizedes problémát old meg. A közterületek pontos elnevezése elősegíti a városban történő könnyebb tájékozódást, hozzájárul a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézéshez, hiszen a különböző engedélyek kiadásához, a közművek kiépítéséhez vagy pl. lakáshitel ügyintézéshez is szükséges az utcanév és a házszám.

Sajtóközlemény


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében köteles felülvizsgálni Nyíregyháza közigazgatási területén a meglévő házszámozás rendszerét.


A rendelet értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése. A felülvizsgálat keretében ismételten megállapításra kerül valamennyi cím (házszám), ami a város területén található. Megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje, házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges.


A megállapítás alapján véglegessé váló címek ezt követően átvezetésre kerülnek egy központi nyilvántartáson, melynek eredményeképpen az ingatlanok tulajdoni lapján és a személy- és lakcímnyilvántartó rendszerében is automatikusan megjelennek a pontos címek.


A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor a Járási Hivatal ügyfélszolgálatán.


A gépjármű forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - illetékmentesen bejegyzik az új címet. Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes. A megállapított címekről valamennyi Nyíregyházán közműszolgáltatással érintett cég hivatalból értesül, egyéb szolgáltatói szektor felé (pl. pénzintézetek, biztosító társaságok), adóhatósághoz bejelentett címek (pl. levelezési cím) megváltozása esetén a változás bejelentését az érintett személynek kell bejelentenie.


Amennyiben az új cím helyességét, meglétét bármely szervezet (pl. bank) előtt hitelt érdemlően igazolni szükséges, úgy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya az ügyfél kérelmére a címet megállapító határozatról hiteles másolatot állít ki. A nyilvánosság széleskörű biztosítása érdekében a megállapított címekről utcánként, helyrajzi számok szerinti megkülönböztetéssel a város lakóit a Nyíregyházi Naplón, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján és a www.nyiregyhaza.hu honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk. Társasházak esetében –amennyiben a Hivatal információval rendelkezik a közös képviselő személyéről – közös képviselő útján is tájékoztatja az érintetteket. Kérjük a város lakóit, hogy amennyiben a közölt adatokban megítélésük szerint hiba található, arról a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát értesíteni szíveskedjenek.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közölt címek a közlést követő 30. napon véglegessé válnak, és ezzel egy időben a hibás címek valamennyi nyilvántartásból törlésre kerülnek. Fontos, hogy azon utcákban, ahol a házszám-felülvizsgálat megtörténik, az ingatlan-tulajdonosoknak gondoskodniuk kell a helyes házszám épületen történő feltüntetéséről a könnyebb tájékozódás, az - 2 - ingatlanok beazonosíthatósága, a betegszállítók, postai kézbesítők, mentők, tűzoltók és egyéb közszolgáltatók munkájának megkönnyítése érdekében is.


A Polgármesteri Hivatal az eredményre vezető címkezelési eljárások lefolytatása érdekében kéri a Tisztelt Lakosság megértését, türelmét és együttműködését.


Nyíregyháza, 2018. május 31.Dr. Kása Brigitta aljegyző-főosztályvezető


fotó:internet