29 hallgató kap támogatást

2018.06.13.
A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány a Kuratórium döntése alapján 29 hallgató részére, felsőfokú tanulmányaik folytatásához támogatást ítélt meg. A pályázók által elnyert támogatást június 14-én Jászai Menyhért, Nyíregyháza MJV alpolgármestere és a kuratórium tagjai adják át.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot írt ki „egyszeri vissza nem térítendő támogatás” elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.


A pályázatot 2018. május 7-ig azok a hallgatók nyújthatták be, akik legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhellyel, első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal (BSC, MSC, osztatlan képzés); legalább jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek és a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, azaz 71.250 Ft-ot.


A magadott határidőig 32 hallgató nyújtotta be pályázatát. 29 pályázó megfelelt a pályázatban kiírt feltételeknek, így a Kuratórium döntése alapján 60.000 Ft, 50.000 Ft és 40.000 Ft összegű támogatásban részesülnek elért tanulmányi eredményük alapján. A kuratórium így összesen 1.470.000 Ft összegben ad támogatást. A pályázók által elnyert támogatás átadására 2018. június 14-én 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Bencs termében kerül sor, melyen Jászai Menyhért alpolgármester és a kuratórium tagjai vesznek részt.