NÉGY ISKOLA ALAPOS FELÚJÍTÁSA ZAJLIK

2018.07.16.
Bár az önkormányzat alapvetõen az óvodákért és bölcsõdékért felelõs, de felelõsséget érez a város területén fekvõ általános és középiskolákért is, függetlenül attól, hogy azok jelentõs része állami fenntartású. Idén egy uniós pályázat keretében a Vasvári, a Sipkay, a Zrínyi és a Kazinczy modernizálódik, alapvetõen energetikai szempontból.

Mindez egyébként a Nyíregyházának megítélt TOP (uniós) források egy részének felhasználásával, összesen 1 milliárd forint állami támogatásból, valamint önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztés, mely még három közintézményt is magában foglal: a Polgármesteri Hivatal B épületét, az 1. sz. Idõsek Klubját (Vécsey köz 2.), valamint a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát, amirõl nemrégiben írtunk.

 

ENERGETIKA ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉS

 

Az iskolákat érintõ beruházás fõbb elemei a kiviteli tervek szerint: hõszigetelés – ez jelenti a tetõ szigetelését is, például vízszigetelést, valamint a lábazat szigetelését, homlokzati nyílászáró cseréjét, valamint fûtéskorszerûsítést. Ezen kívül a pályázati felhívás elõírásai alapján projektarányos akadálymentesítés is megvalósul az iskolákban. Ez egy akadálymentes bejáratot és egy akadálymentes mosdót (és ezek akadálymentes megközelítését) jelenti.

 

VASVÁRI: SZÍNEZNEK ÉS SZIGETELNEK

 

A Vasvári Pál Gimnáziumban jelenleg a B épület udvar felõli homlokzatának színezése és a lapostetõ-szigetelések vannak folyamatban. Nemsokára elhelyezik az úgynevezett felülvilágítókat is. A belsõ gépészeti munkálatok körülbelül két hét múlva zárulnak le.

A teljes projekt (melynek bruttó összege 221 millió forint) befejezési határideje augusztus vége. (Egyébként a Vasvárinak a környéke is egy projektterület: a Modern Városok programjának részeként lassan kész a Szabadtéri Színpad teljes modernizációja, illetve a Benczúr és Bessenyei terek átalakítása is elkezdõdött.)

 


SIPKAY: AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET MÁR KÉSZ

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumánál is szigetelik a tetõt. Ehhez elõbb azonban az ott lévõ, még garanciás napelemes rendszert ideiglenesen el kell távolítani, amit majd a munkálatok végén építenek vissza. A konyhaépületben az épületgépészeti munkák már elkészültek.

A kivitelezési munkák ütemterv szerint haladnak, a külsõ homlokzati szigetelés tábláinak felragasztása a héten eléri az 50 százalékos mûszaki készültséget. A nagyterem és éttermi rész nyílászárócseréi e hét folyamán elkezdõdnek. A szintén augusztus végéig tartó beruházás bruttó forrása 237 millió forint.

 

KAZINCZY: RAGASZTJÁK, VAKOLJÁK

 

A Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménynél a tornaterem homlokzati hõszigetelésének felragasztása van folyamatban, a fõépületi vakoláshoz készül az állványerdõ. Az új, csapadékvíz elleni szigeteléshez az elõkészítõ munkák folynak még, az új radiátorok jelentõs része is a helyszínen van már. Ez egy bruttó 145 milliós beruházás.

 

ZRÍNYI: ÁLLVÁNYOK A DÉLIHEZ

 

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium épületénél a teljes déli homlokzat állványozása elkészült, az ablakok cseréjének felét elvégezték, a régi radiátorok nagyobb részét elbontották, így az udvar most ezek átmeneti „tárolóhelye”.

A következõ idõszakban a déli homlokzat hõszigetelését kezdik, a homlokzati nyílászárók bontása és beépítése pedig folytatódik. Ez nagyjából 3 héten belül befejezõdik, csakúgy, mint a gépészeti munkarész a bruttó 177 milliós beruházás keretében.

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT FIGYEL AZ ISKOLÁKRA

 

A témával kapcsolatban dr. Kovács Ferenc polgármester szerkesztõségünknek azt nyilatkozta: 
– Csak az elmúlt négy évben hat különbözõ projekt keretében történt önkormányzati tulajdonú épületek rekonstrukciója, jellemzõen uniós-kormányzati forrásokból – a városvezetõi stratégia részeként. A 28 intézmény között – melyekben különbözõ mértékû épületenergetikai korszerûsítés valósult meg – rengeteg óvoda és bölcsõde, több iskola és kollégium is van városszerte, valamint a gyermekjóléti és szociális intézmények közül a Déli Gyermekjóléti Központ, a 2. számú Idõsek Klubja, a Védõnõi Szolgálat és a Városi Rendelõintézet is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)