PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DIÁKOKNAK

2018.10.24.
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír ki egyszeri vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

Pályázati felhívás


A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír ki egyszeri vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK:

• legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
• első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási aktív hallgatói jogviszony (BSC, MSC, osztatlan képzés);
• jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján); első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;
• a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj két és félszeresét, azaz 250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot.

A pályázathoz kérjük benyújtani:

1.) adatlap, (letölthető a www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet 102. szoba);
2.) iskolalátogatási igazolást, (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató gyermek esetén);
3.) a felsőfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az előző félév kumulált tanulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát, (legutóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata mely tartalmazza a kumulált átlagot);
4.) aktív hallgatói jogviszony igazolása;
5.) a felvételi eljárás során elért pontszám hitelt érdemlő igazolása;
5.) az egy főre jutó családi jövedelem igazolása (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoztató esetén NAV és a könyvelő által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás igazolása, nyilatkozatok, stb.)
6.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy Okmány Iroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. november 23.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ: RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni látogatás során ellenőrizze. A Kuratórium döntését követően írásban értesítjük a pályázókat az eredményről.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Szociális és Köznevelési Osztályon (Nyírkos Mária tel.: 42/524-585) kérhető.