Tájékoztatás az Erzsébet‐utalványok kézbesítéséről

2018.10.29.
Tájékoztatás az Erzsébet‐utalványok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő kézbesítéséről.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.


A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. § (6) bekezdése alapján Önkormányzatunk az Erzsébet‐utalványok jogosultak részére történő kézbesítését 2018. november hónapban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2018. 11. 30. napjáig kézbesíti az Erzsébet utalványokat a jogosultak címére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítőt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejéről. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidő eredménytelen elteltét követően az át nem vett küldemények az Önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

 

Az Önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet utalványok jogosultjait értesítő levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyéről és az ügyfélfogadási időről.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2018. november 01. napján fennállt, azonban Erzsébet utalványt 2018. november 30. napjáig nem kapnak, azt legkésőbb 2018. december  04. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 25‐ös ablaknál.

További információ a 42/524‐589-es telefonszámon kérhető.

 

Nyíregyháza, 2018. október 24.                                                                    Dr. Krizsai Anita s.k.

                                                                                                                          osztályvezető