Képességvizsgálat a Kodály Zoltán Általános Iskolában

2019.01.11.
A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában, a 2019. szeptemberében induló első osztályaiba jelentkező tanköteles korú gyermekeknek, képességvizsgálatot tartunk!

A képességvizsgálat ideje: 2019. január 21-22. (hétfő, kedd)

Jelentkezni 2019. január 18. péntekig lehet az iskola titkárságán személyesen, (gyermek nélkül), telefonon vagy e-mailben.

 

Elérhetőségeink:

Telefon: 42/512-816

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.

E-mail: kodaly.iskola@kodaly-nyhaza.sulinet.hu

 

Az iskolánk nem rendelkezik kötelező beiskolázási körzettel, így Nyíregyháza minden pontjáról várjuk a zene iránt érdeklődő gyermekeket!

 

Az iskoláról:

Iskolánk a város szívében, a XIX. század kihívásainak is megfelelő, szép, esztétikus épületben működik. Az emelt szintű ének-zene oktatás Kodály Zoltán elvei és útmutatásai alapján 1958-ban kezdődött el. Az elmúlt 6 évtizedben az itt zajló oktató - nevelőmunkát a szakemberek Magyarországon és külföldön is elismerik, sokan rendszeresen ellátogatnak hozzánk tanulmányozni a „Nyíregyházi csodát”!

A magas szintű zeneoktatás mellett iskolánk nagy gondot fordít tanulóink előmenetelére is. Tanulmányi átlagunk 4,7, továbbtanulási arányunk 100 %-os, nyolcadikosaink a legjobb hírű középiskolákban tanulnak tovább. Rendszeresen dobogós helyezéseket érünk el városi, megyei, országos tanulmányi- és sportversenyeken. Úszásoktatásunkat minden tanulónk számára 8 évig, a testnevelés órák keretében megszervezzük. Szakmai munkánk elismeréseként 2. éve az Oktatási Hivatal bázisiskolája vagyunk, így különböző tantárgyakból bemutató órákat tartunk, valamint szakmai konferenciákat szervezünk a megye pedagógusainak.

Énekkaraink állandó fellépői a város kulturális eseményeinek, de rendszeresen aratnak elsöprő sikert Magyarországon, illetve külföldi kórusversenyeken, fesztiválokon.
„Énekszóval járjuk be a világot!”

 

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Nyíregyháza, 2019. január 09.                                      


Tisztelettel:

 

 

Baloghné Németh Szilvia

intézményvezető