Erasmus + a Bem József Általános Iskolában

2019.09.03.
A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola sikeresen pályázott a Tempus Közalapítvány Erasmus+ köznevelési programja keretében két mobilitási programra.

A Bem Iskola  két nyertes pályázata:

  • A „Let's play all day" program főkoordinátora a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola, további partnerországok: Horvátország, Olaszország, Spanyolország és Törökország.
  • A „Games - an endless story" program koordinátorintézménye Portugália, partnerországok: Magyarország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Görögország és Lengyelország.

 A nyertes pályázataink 24 havi időtartama alatt több, 7 napos partnertalálkozó megszervezésére kerül sor, minden partnerintézményt érintve, s alkalmanként 2 pedagógus kísér 3-4 diákot külföldre a fent említett országokba.

 

Az iskolai partnerségek kiváló lehetőséget biztosítanak a Bemes gyerekeknek arra, hogy:

  • fejlesszék idegen nyelvtudásukat, idegen nyelvi környezetben használják az angol nyelvet, vagy új nyelvvel ismerkedjenek meg
  • diákok külföldi partnereikhez utazzanak
  • a gyerekek megismerjék a külföldi köznevelési intézmények napi működését, megtapasztalják, hogyan tanítanak és foglalkoznak ott a gyerekekkel.
  • ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket osszanak meg egymással, melyeket később akár otthon is használhatnak
  • továbbfejlesszék már meglévő jó gyakorlataikat, kipróbálják őket új környezetben
  • kompetenciáikat fejlesszék
  • projektszerű tevékenységeket valósítsanak meg

 

Az  intézmény olyan  nemzetközi kapcsolatokra tegyenek szert, melyekből hosszú távon profitálhat.

 

Mindkét  pályázat a fő célja, hogy a tanulók kulcskompetenciáit fejlesszék, s játékos formában hozzásegítsék őket ahhoz, hogy elsajátítsák az élet minden területén szükséges képességeket, mint például a szociális érzékenység, az idegen nyelvek használata, idegen kultúrák ismerete és megértése, proaktivitás, bátorság és vállalkozókészség. Ezen kívül a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten jelenik meg a pályázatban.