Nyíregyházi fejlesztések 2024

Nyíregyházi fejlesztések 2024

Utak, járdák újulnak meg, új gyalogátkelőhely és játszótér épül, térfigyelő kamerákat is telepítenek.

Az egymásra épülő beruházások összefüggéseit bemutató sorozat keretében – a dr. Kovács Ferenc polgármesterrel készült interjúk során – írtunk a turizmusról, a bujtosi, a sóstói és a belvárosi fejlesztésekről, de beszélgettünk már a Zöld Város Programról, a sportinfrastruktúrát érintő változásokról, valamint a városban megvalósuló rendezvényekről és az időseknek szóló támogatásokról is. A fókusz most az idei évre helyeződik: a beruházások, felújítások 2024-ben is folytatódnak, nem előzmények nélkül.

nyiregyhaza.hu

Dr. Kovács Ferenc polgármester

 

A fejlesztések folyamatosak, nem évekhez kötődnek

 

– Nyíregyházán szinte minden területen zajlanak jelenleg fejlesztések. Ellenzéki hangok szerint azonban ezek a közelgő választásoknak szólnak. Ön hogy látja ezt?

– Indul a kampány, ezért ilyenkor már-már természetesnek mondható, hogy megkapjuk ezt tőlük, hiszen szeretnének valamivel előtérbe kerülni. Ez a kijelentés azonban, hogy a fejlesztések a választásoknak szólnak, teljesen irreális, hiszen aki itt él, látja és tudja: minden évben végzünk fejlesztéseket, utakat, járdákat építünk, s újítunk fel, térfigyelő kamerákat telepítünk, fákat ültetünk, és – bár a sor itt még korántsem ér véget – figyelünk a játszóterek és az óvodák udvarainak állapotára is.

nyiregyhaza.hu

29 ponton történik 2024-ben járdafelújítás

2023 is tartalmas esztendő volt

 

– Csak néhány példa – a teljesség igénye nélkül – 2023-ból: átadtuk a László u.–Belső körút új csomópontját, elkészült a Tiszavasvári úti felüljáró rekonstrukciója, a Tiszavasvári út–Derkovits u. új csomópontja, bezárult a nagykörút, 18 térfigyelő kamerát telepítettünk (így már 309 van a városban), elültettünk 509 fát és 2013 óta folyamatos a játszóterek felújítása is. Ezek a programok tehát nem újak, évek óta zajlanak, persze, mindig befolyással van rájuk az éves költségvetésünk.

nyiregyhaza.hu

Tavalyi fejlesztés volt a nagykörút teljessé tétele, de ez sem egy esztendőre korlátozódik, hiszen több évnyi előkészítő munka kellett hozzá

A gazdálkodás eredményei a fejlesztések

 

– Miből finanszírozza az önkormányzat a most futó fejlesztéseket?

– Az idei fejlesztési csomagunk azért is látványos, mert ebben az évben is rekordnagyságú a mérlegfőösszegünk, több mint 145 milliárd forintja van az önkormányzatnak. Ennek a hatalmas összegnek pedig több mint a fele fejlesztésre, felújításra, beruházásra fordítható – ez a mi gazdálkodásunk és az elmúlt évek munkájának az eredménye. Azért, mert beruházások tekintetében nem beszélhetünk csak egy költségvetési évről, hiszen vannak olyanok, amelyeknél engedélyes kiviteli terveket kell készíteni, az pedig általában egy évbe nem fér bele, legalább 2 költségvetési évet érint. Először a finanszírozást kell biztosítani a tervek elkészítésére, majd az engedélyek beszerzése után indulhat el a kivitelezés tendereztetése. Erre pedig szintén forrásra van szükség.

nyiregyhaza.hu

Már javában zajlik az idén 25 helyszínt érintő útfel­újítási program

Furcsa viszonyulások

 

– Elszomorító, ahogy ellenzéki képviselőink az idei fejlesztéseinkhez viszonyulnak. Érti az ember, hogy kampány van és ilyenkor a saját körzetükben megvalósuló fejlesztéseket saját eredményeikként akarják bemutatni, de nem szabad elmenni amellett, hogy ők a költségvetést soha nem szavazták meg. Vagy ellene szavaztak nemmel, vagy tartózkodtak. Ez azt jelenti, hogy azokat a fejlesztéseket is elutasították, amelyek az ő körzetükben, az ott lakók kérésére jelenleg is folyamatban vannak, vagy el fognak indulni.

nyiregyhaza.hu

A László u.–Belső körúti új, jelzőlámpás csomópont projektje is hosszú folyamat volt, a tervezéstől a pályáztatáson át a megvalósításig, csakúgy, mint a többi hasonló

– Milyen hosszú tervezési időszak előzi meg egy-egy beruházás elindítását?

– A költségvetést minden évben január–februárban fogadjuk el, ezt egy 2–3 hónapos időszak követi, amikor a közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, így leghamarabb áprilistól indulhatnak el a beruházások. Ahogy azonban az előbbiekben is említettem, egy-egy ilyen projekt mögött egy év, vagy akár több is van. Az idén is dolgozunk olyan fejlesztések előkészítésén, amik lehet, hogy jövőre, vagy akár csak 2026-ban fognak elindulni.

 

Átgondolt fejlesztési sorrendek és megvalósítás

 

– Hogy állnak össze a fejlesztési csomagok? Mi a prioritás, miket vesznek figyelembe a döntés során?

– Általában egyszerre foglalkozunk minden kérdéssel, azonban higgadtan, nem kapkodva, sokkal inkább jól átgondolva. Mindig javaslatokat kérek a képviselőinktől, a polgármesteri hivatal illetékes osztályaitól, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft.-től határidők megjelölésével együtt, beszámozva, hogy mit tennének az első, a második, vagy a harmadik helyre. Ezekhez szempontokat adok nekik. Mi az, ami a legrövidebb idő alatt a legkevesebb pénzből meg­oldható és minél több embert érint? Mi az, ami S. O. S., és azonnal meg kell oldani? Mi az, ami régóta húzódik, sok embert érint, de nem kezelhető egy év alatt?

Az elmúlt 14 év alatt meg nem tudom mondani, hányszor jártam be a várost, és néztem meg a lehetséges helyszíneket. Miután felállítunk ugyanis egy sorrendiséget, még pénzügyi háttér nélkül – mik a városlakók szempontjából a legfontosabb megoldandó problémák? –, a szakemberekkel együtt helyszíni szemle során bejárjuk a területet. Majd miután megszületett a végleges döntés, van egy terv és egy tervezői költségbecslés, akkor újra kimegyek. Persze, a kivitelezési idő mindig kérdés.

nyiregyhaza.hu

A Tiszavasvári úti felüljáró rekonstrukciója egy több fázisból álló folyamat részeként valósult meg, különböző forrásokból

Figyelembe vesszük a lakosság igényeit

 

– 10 éve már szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy október végén kezdjünk el aszfaltozni, amikor azon kellett aggódni, nehogy bezárjanak az aszfaltüzemek. Most már láthatja mindenki, hogy egészen más időzítéssel dolgozunk. Koncentrálunk a nyárra, koncentrálunk arra, hogy az iskolakezdésre, óvodaindulásra, amikor a legnagyobb a forgalom, be is fejeződjenek a beruházások. Vagy ha nem befejezhető, olyan stádiumba jusson, ami minimálisan korlátozza csak a forgalmat. Ezeket a szempontokat korábban Nyíregyházán soha nem vették figyelembe, nemhogy érvényesítették volna.

nyiregyhaza.hu

22 újabb térfigyelő kamera vigyázza majd a biztonságot városszerte

 

Éveken áthúzódó beruházások

 

– A jelenleg szemmel látható fejlesztések jelentős része tavasszal befejeződik. Vannak olyan beruházások, amelyeken bár már dolgoznak, de csak később indulhat meg a kivitelezésük?

– Nálunk a költségvetés előkészítése folyamatos. De nem is a költségvetésre koncentrálunk, hanem a megoldandó feladatokra. Az ütemezésnél az a kérdés, hogy melyik költségvetési évben, milyen finanszírozással valósítható meg. Természetesen az első szempont a pályázati lehetőségek maximális kihasználtsága. Ebből a szempontból Nyíregyháza az elmúlt 10 évben nagyon nagy eredményeket ért el. A beruházásaink túlnyomó többségét, 100 százalékos pályázati finanszírozásból tudtuk megvalósítani. Természetesen vannak olyan esetek, amikor a saját pénzünkből fektetünk be előre. Ilyen volt például az 5 milliárdos útfejlesztés esetében is, amelynél gyakorlatilag 100 milliós nagyságrendben, saját erőből finanszíroztuk a beruházások előkészítését. Az év végi maradványunkat – mert szigorúan gazdálkodtunk és gazdálkodunk – két részre bontottunk: egyrészt a gyerekekre (bölcsődék, óvodák felújítására és építésére) költöttünk, másrészt az út- és járdaépítésekre, felújításokra.

nyiregyhaza.hu

Nyolc óvoda udvarrésze újul meg 2024 első felében

További nagy terveink vannak

 

– Folyamatosan, 10 éven keresztül ilyen eredményt máshogy nem lehet elérni. Az intermodális csomópont kialakítása, a Tokaji úti aluljáró építése, a külső körgyűrű bezárása, vagy a 4-es számú főút Debrecen–Nyíregyháza közötti szakaszának 2x2 sávosítása tervezési szakaszban van. Ezekkel is foglalkozunk intenzíven, még akkor is, ha a konkrét beruházás valószínűleg még a következő évben sem indulhat el.

 

2024 első felében megvalósuló beruházások

 

 • 25 helyszínt érintő útfelújítási program (Krúdy Gy. u.–Garibaldi u. között, Tavasz u., Ungvár stny. Szt. Imre iskola előtti út, Ungvár stny. Szt. Imre iskola előtti járda, Tas u., Korányi F. u. Bánki előtt, Korányi F. u.–Eperjes u. kereszteződés, Korányi F. u. 50–56., Fácán u., Erdőalja u., Dohány u., Kórház u. 1–11., Palánta u.–Koszorú u.–Lejtő u., Móricz Zs. u. zsákutca, Oláhréti út, Pitypang u., Furulya u., Kállói út 109. mellett, Gondos u., Takarék köz, Család u., Izabella u., Csabagyöngye u. I., Csabagyöngye u. II., Sugár u.
 • 29 helyszínt érintő járdafelújítási program: Ferenc krt. 6–20., Hunyadi u. Tavasz u.–Mák u. között, Belső krt. István u.–László u. között, Ferenc krt. 1–41., Etel köz Coop Abc, Ószőlő u., Krúdy Gy. köz 34/A-B-C, Eperjes u. 10–16., Berenát u., Szőlőskert u., Izabella u., Szt. István u. 73. Coop Abc, Szántó K. J. u. 2., Maláta u., Gólya u., Jegenye u., Alma u., Bóbita u. iskola előtt, Bazsalikom u., Hold u. 2., Orosi út, Északi krt. 8–48., Búza tér 30–38., Krúdy köz Lippai iskola mellett, Deák F. u. 32–46., Jázmin köz, Kemecsei út–Állomás u., Kollégium u., Fazekas J. tér.
 • Fürdő, Ószőlő és Berenát utca felújítása.
 • Mátyásbokor elnevezésű külterületi közút kiépítetlen szakaszának kiépítése 600 m hosszon.
 • Csernyikbokor út kiépítetlen szakaszának kivitelezése 250 méter hosszon.
 • Tavaszi polgármesteri fásítási program (52 helyszínen 213 fát ültetnek el).
 • Új bankautomaták, 5 helyszínen.
 • 8 óvoda udvarrésze megújul (Kerekerdő, Gyöngyszem, Manóvár, Virág utcai, Pitypang, Százszorszép és Homokvár tagintézmények, illetve Keleti Óvoda Székhelyintézmény).
 • 22 új térfigyelő kamera: Korányi F. utca 60–72. tömbbelső, Törpe utca, Nyár utca–Körte utca–Nyírfa tér sarok, Dohány utca–Erdő sor tömbbelső, Magyar utca temető előtt, Mártírok tere, Kossuth utca 30., Nyírszőlősi út–Szegély utca kereszteződés, Vasvári Pál utca–Árok utca sarok, Árok utca–Moszkva utca sarok, Arany J. utca–Árpád utca kereszteződés, Arany J. utca–Toldi utca kereszteződés, Bukarest utcai játszótér, Fészek utca–Könyök utca sarok.
 • Öt helyszínen megújulnak játszótereink: (Alma u.–Bazsalikom u.; Mérő u; Posta u.; Tímár u.; Tompa M. u.).
 •  Az Orgona utcában új játszótér épül.
 • Kőlaposon gyalogátkelőhely létesül.
 • 4 újabb szupermenzát alakítanak ki (a Petőfi, a szőlőskerti, a kertvárosi iskolában, valamint a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban).
 • Épül az új Városi Stadion.
 • Májusban elkészül a Jégvilág a Nyíregyházi Állatparkban. Folyamatosan zajlik a kormányzati 192 milliárdos programban a Nyíregyházi Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztése.
 • Továbbá: Az önkormányzat támogatásának köszönhetően idén is lesznek nyári napközis táborok, fogadja az iskolásokat a Szigligeti Gyermeküdülő, zajlik a Mozdulj Nyíregyháza!, a LED lakossági csereprogram, az ingyenes számítógépes foglalkozások időseknek, és a Kutyázz Nyíregyháza! is.

nyiregyhaza.hu

Új bankautomaták is segítik a kényelmes pénzfelvételt

 

#kapcsolódó

Gyereket a magasba!

Gyereket a magasba!

Nyíregyháza ötödik alkalommal csatlakozott az országos felhíváshoz

A horvátokhoz már megérkezett az első havazás

A horvátokhoz már megérkezett az első...

Több megyében is havazás fehérítette ki a tájat a horvátoknál.