ISMÉT ELSŐ HELYEN A KÖLCSEY A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGIN

2018.01.16.
2010 óta ez a hetedik év egyhuzamban, amikor a 100 legjobb gimnázium rangsorában az 1. helyet érte el a Kölcsey.

2017-ben a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium magyar nyelv és irodalom érettségi átlaga lett a legjobb a 2015/2016. tanévi május-júniusi érettségi vizsga feldolgozott adatai alapján. Ez az eredmény nem volt olyan meglepő, hiszen 2010 óta ez a hetedik év egyhuzamban, amikor a 100 legjobb gimnázium rangsorában az 1. helyet érte el a Kölcsey. Az Oktatási Hivatal által közzétett adatok szerint az utóbbi évek magyar érettségijének a százalékban kifejezett eredménye 90-92 % között van.

Nagy öröm ez a helyezés az iskola, a munkaközösség és az itt tanító magyartanárok számára egyaránt. A Kölcseyben minden évben négy érettségiző osztály van. A kiváló eredmény azt jelzi, hogy az egyes osztályokban tanító tanárok valamennyien egyforma intenzitással dolgoznak, és olyan diákjai vannak az iskolának, akik szintén a legjobb eredményt szeretnék elérni a magyar nyelv és irodalom érettségin.

Egy kimagasló eredmény megtartása legalább olyan nehéz feladat, mint annak az elérése. A magyar munkaközösség minden tagja igyekszik úgy dolgozni, hogy ez a siker fennmaradjon. Ez a teljesítmény hosszabb távon is megtartható, hogyha a diákok továbbra is kellően motiváltak lesznek, mert rajtuk nagyon sok múlik.

Az iskolavezetés számára természetesen kellemes meglepetés volt ez a várható helyezés. Mivel a Kölcseybe elsősorban az idegen nyelvek tanulása és a humán tantárgyak szeretete, magas színvonalú oktatása miatt jelentkeznek a diákok,  fontos, hogy ez a siker ne csak egy tanévre szóljon.

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a magyar szakos tanárok legfontosabb feladata a magyar nyelv és irodalom tanítása, valamint a közép-, illetve emelt szintű érettségikre való felkészítés. Ezen kívül rendszeresen van más jellegű feladatuk is: ünnepi műsorok (szalagavató, nemzeti ünnepek, mikulás, karácsony, a magyar kultúra napja, ballagás, pedagógusnap, tanévzárók és tanévnyitók), iskolai helyesírási verseny, tehetségkutató vers-és prózamondó verseny rendezése.

Segítséget nyújtanak az iskolaújság: a Diáktükör szerkesztésében, minden évben szerkesztik  az iskolai évkönyvet, továbbá foglalkoznak színházi közönségszervezéssel és versenyfelkészítéssel. A Nyíregyházi Egyetem oktatóit, a Móricz Zsigmond Színház művészeit, illetve a nyíregyházi média szakembereit is meghívják rendhagyó tanítási órák megtartására. A Nyíregyházi Egyetem magyar szakos hallgatói szakmai gyakorlatot végezhetnek az iskolában. Szoros szakmai, kulturális és baráti kapcsolatot tartanak a szatmárnémeti testvériskolával, a Kölcsey Ferenc Főgimnáziummal.

Aktívak a város kulturális életében: tanítványaikat megemlékezésekre, ünnepségekre, koszorúzásokra is elviszik. Részt vesznek diákjaikkal a Jósa András Múzeum és a Megyei Levéltár rendezvényein. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata rendszeresen felkéri a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot kulturális műsorok rendezésére, pl. a magyar kultúra napjának városi rendezvényén, március 15-én a Petőfi szobornál szerepeltek az intézmény tanulói. Ebben a tanévben az elhurcoltak emléknapjának városi megemlékezésén szavalt egy tanítványuk, a városi önkormányzat október 23-i ünnepségének irodalmi műsorát készítette a Kölcsey; a megyei önkormányzatnak a magyar kultúra napi rendezvényén mondja majd el a Hymnust egy diákjuk és a POK januári szavalóversenyének nyitóműsorát is ők szerkesztik.

Dr. Murányiné Csorba Zsuzsanna tanárnőnek mint munkaközösség-vezetőnek a feladata, hogy  koordinálja és irányítsa mindezen teendők magas szintű elvégzését, és szakmai segítséget nyújtson a kollégáknak és az iskolavezetésnek. Az iskolai megemlékezések, ünnepségek rendezésében a magyartanárok együtt dolgoznak az énekkar vezetőjével, Bodnár János Sándorné tanárnővel, a könyvtárostanárnők által vezetett könyvtárhasználati órák nagyban hozzájárulnak tanulóik ismeretszerzéséhez, tudásuk gyarapításához, a könyvtárhasználattal kapcsolatos ismereteik bővítéséhez.

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumról a megye- és városszerte kialakított pozitív kép, image fenntartásához jelentős mértékben hozzájárul a magyar-művészetek-történelem munkaközösség minden pedagógusának elkötelezett, önzetlen és odaadó pedagógiai munkája.