60 éves a Kölcsey Ferenc Gimnázium

2018.05.10.
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a 2017/18-as tanévben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Egy kis történelmi visszatekintésért kattints ide!

Az idén 60 éves iskoláról:

 

A Nyíregyháza egyik szimbólumának számító épületet Barzó Mihály építtette 1901-ben a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium igényei szerint. 1902-től 1925-ig itt működött a pénzügy-igazgatóság, amit 1925-ben áthelyeztek a mai Jósa András Múzeum épületébe. 1925-től fiú tanítóképző működött a mai iskola falai között, amelynek diákja volt többek között Váci Mihály költő, dr. Kiss Lajos, lélektan és a neveléstan hirdetője,valamint Czine Mihály irodalomtörténész.  


A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium létrehozása a magyarországi tanítóképzés átszervezéséhez kötődik.


A Nyíregyházi Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet ugyanis 1914-ben nyitotta meg kapuit, és 1959-ig, a középfokú tanítóképzés felsőfokúvá szervezéséig látta el a feladatát. 1959-ig a fiú Felsőfokú Tanítóképző Intézet a Széchenyi utca 6. sz. alatti épületben működött, amely mindvégig állami iskola volt.


1959 szeptemberében megnyílt Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye első felsőoktatási intézménye, a felsőfokú tanítóképző. Ezért az 1954/1955. tanévben szerveződött az első gimnáziumi osztály a megszüntetés alatt álló tanítóképzés helyett a Bethlen Gábor utcán lévő épületben, ahol az Állami Leánylíceum Tantónőképző Intézet működött.1957-ben végeztek az utolsó tanítónők, 1958-ban érettségizett az első gimnáziumi osztály. 1958-ban kapta az intézmény az „Állami Kölcsey Ferenc Leánygimnázium" nevet.


Az első igazgató Porzsolt István magyar-német- pedagógia szakos tanár volt, aki 1954-től 1959-ig töltötte be ezt a tisztséget. Őt követte az igazgatói székben Gellér Erzsébet, (1959-1967),  francia-német-orosz szakos középiskolai tanár. 1963-tól a gimnázium nevéből elmarad a „leány" szó, koedukált iskola lett. 1964-ben az osztályok száma 20, a tanulólétszám pedig 750 felett volt. A humán és reál osztályok mellett ekkor indult a  politechnikai képzés. A tehetséges tanulók orosz, majd német nyelvi tagozatos osztályokban tanulhatnak. 1967-1976 között Gyarmati Jánosné dr., történelem-német-latin szakos tanár volt az iskola igazgatója. 1967-ben jelentős és meghatározó változás történt az iskolai képzés szerkezetében.


A gimnáziumi osztályok mellett elindult egy egészségügyi szakközépiskolai osztály. Két évtizeden keresztül tanultak itt azok a fiatalok, akik később az egészségügyben helyezkedtek el. 1976-1993 között Dr. Hock Miklósné, történelem-latin szakos tanár volt a Kölcsey igazgatója. 1987-ben megalakult a Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola, így az egészségügy iránt érdeklődők már oda jártak. Az 1988/89-es tanévtől a 13 gimnáziumi osztály mellett a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában egy művészeti szakközépiskolai osztály is helyet kapott. 1989-től válik az iskola tiszta gimnáziumi profilúvá, miután a Bethlen Gábor utcán létrejön az önálló Művészeti Szakközépiskola. 1993-tól 2011-ig Kalucza Lajos történelem-német szakos tanár volt az igazgató. Az ő menedzselése alatt vált az iskola országos szinten is elismertté.

 

1993-tól humán tagozaton  és emelt szintű német nyelvi képzésben vehettek részt a tanulók.  1994-től pedig beindult az angol és az olasz nyelvek emelt szintű oktatása is. A spanyol nyelv emelt szintű tanítására 2006-tól van lehetőség. A diákok a választott idegen nyelvet nem csupán az intézmény falai között, hanem testvériskolai csereprogramokon is gyakorolhatják. Testvériskolai kapcsolatok: MärkischesGymnasium, Iserlohn(1995-től), Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti (1996 –tól), SainteElisabeth Gimnázium, Saint-Pandelon(2007-től)A tanulók az „utazás és turizmus" elnevezésű tantárgyat is tanulhattak, amelyből  érettségi vizsgát is tehettek, valamint  OKJ-s felsőfokú oklevelet is szerezhettek.

 


A minőségi munkavégzés eredményei 2017-ben: Országos 1. helyezés magyar nyelv és irodalomtantárgyból a közép-és emelt szintű érettségi vizsga alapján. Országos 2. helyezés történelem tantárgyból a közép-és emelt szintű érettségi vizsga alapján. Országos 27. helyezés az országos felvételi eredmények alapján. Országos 42. helyezés a 100 legjobb gimnázium rangsorában.

 


Tanulmányi eredmények 2016/2017. tanévben: Iskolaátlag: 4,63, érettségi vizsgák átlaga:4,65, kitűnő tanulók száma: 129 fő (23%), középfokú nyelvvizsga „C" típus: 276 darab, felsőfokú nyelvvizsga: 70 darab.

 

2017. március 1-jétől a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium az Oktatási Hivatal Bázisintézménye.