Tudod hány út újul meg Nyíregyházán és hol?

2018.07.30.
A MÚLTAT ZÁRÓJELBE TETTÜK, ÚJ SZAKASZ KEZDÕDÖTT A VÁROS ÉLETÉBEN

Nagyszabású útépítési, útfelújítási program zajlik Nyíregyházán. Dr. Kovács Ferenc polgármester július 18-án több városrészben is személyesen tekintette meg a fejlesztések helyszíneit, az építések aktuális állását, majd sajtótájékoztatón jelentette be: Nyíregyházán ebben az évben 52 utcát érint az útépítési és -felújítási program. Az alábbiakban részletesen áttekintjük a fejlesztési helyszíneket, nem számolva ehelyütt a Magyar Közút felújításaival. (Megjelent a Nyíregyházi Napló 2018. július 27-i számában.)

Önkormányzati és pályázati forrásból 16 új utat építenek és összesen 36 utcában, illetve útszakaszon valósul meg teljes útfelújítás vagy nagyfelületû útjavítás.

 

Négy év alatt 86 új vagy megújult utca

 

A fejlesztés a korábbi években megkezdett program folytatása. 2013 óta 58 nyíregyházi földút kapott aszfaltburkolatot, melyre önkormányzati forrásból több mint bruttó 2 milliárd forintot fordított a város. 2013. és 2016. között Nyíregyházán összesen 86 utcában valósult meg új út építése vagy teljes útfelújítás.

 

Saját forrásból öt kilométeren

 

Idén 9 utcában épített új aszfaltutat a NYÍRVV Nonprofit Kft. önkormányzati forrásból, összesen közel öt kilométer hosszúságban. Az építések több városrészt és olyan utcákat érintettek, melyek az elmúlt évek során benépesültek, forgalmassá váltak, a burkolt utak komfortosabb életkörülményeket és közlekedést biztosítanak az ott élõk számára.

A kivitelezések márciusban indultak meg és június 30-ára elkészültek, több mint nettó 450 millió forintból. Ezek a következõk: Zivatar u., Zsuzsanna u., Csárda u., Sétány u., Platán u.–Platán köz–Tujafa u., Füzes u., Tiszafa u., Ezüstfenyõ u., 28499. hrsz.-ú összekötõút.

 

Kátyúzás 18 000 négyzetméteren

 

Emellett idén is folytatódik a meleg aszfaltos, tartós útjavítási technológiával történõ nagyfelületû útjavítás, melynek során 24 utcában, közel  18 000 négyzetméteren állítja helyre a Városüzemeltetõ cég a meglévõ aszfaltutakat augusztusig, 110 millió forintból.

 

Újabb hét út válik pormentessé

 

Idén a „Területi Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósítandó lakóutcák fejlesztése, útfelújítása, járdafelújítása, kerékpáros létesítmények kivitelezése” projekt keretében hét földútból épül új aszfaltos út Nyíregyházán: Vénusz u., Borbála u., Mária u., Magdolna u., Krisztina u., Anna u., Csiha Kálmán u.

 

12 helyen teljes felújítás

 

Ugyancsak a fentebbi projekt keretében 12 utcában, illetve útszakaszon valósul meg teljes útfelújítás: Sóstói út és Szindbád sétány (Kemecsei felüljáró–Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u.–Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u.–Pazonyi út közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor–Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u.–Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. fõút–Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u.–Sóstóhegyi út között), Kosbor utca.

 

Teljes támogatással, szeptemberre

 

A 100 százalékban támogatott projekt összköltsége bruttó 1,9 milliárd forint, és magában foglalja járdák, kerékpárutak felújítását és egy kerékpárút építését is. A fejlesztések nagyobb része már elkészült, néhány helyszínen jelenleg is zajlanak a munkálatok, amelyek elõreláthatóan szeptemberig befejezõdnek.

 

Új szakasz kezdõdött, koncepciózus városfejlesztéssel

 

A polgármesteri helyszíni bejárás útvonala érintette az Érkertet, Borbányát, Orost, Örökösföldet, a Jósavárost és Sóstógyógyfürdõt. A program végén nyilatkozott a sajtónak dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, aki azt emelte ki, hogy most egy nagyon dinamikus elõrelépést tudunk elérni ebben az évben a közúti infrastruktúrafejlesztésben. – De folytatjuk jövõre is, hiszen folyik például a tervezése a Család–Szalag utca körforgalomnak, nemsokára kezdõdik a Semmelweis–Törzs utca körforgalom építése, és lesz a Vasvári Pál utcán, a Korányi–Csaló köz keresztezõdésében. Ezek mind balesetveszélyes és a forgalom folyamatosságát gátoló szakaszok.Nõ a személykocsi-forgalom, épülnek az új lakások, nekünk is a közmû- és kiemelten a közúti infrastruktúrával ehhez kell felzárkózni. Nagyon nagy hátrányban voltunk, több évtizedes lemaradásban. Azt remélem, hogy jövõ év végéig mindenki azt fogja érezni Nyíregyházán, hogy ezt a múltat zárójelbe tettük, új szakasz kezdõdött a város életében. Lemaradásunk nagy részét csökkentettük, behoztuk, egy koncepciózus, következetes városfejlesztés történik Nyíregyházán – mondta el dr. Kovács Ferenc.

 

Bezáruló Nagykörút

 

S ami még a közeljövõt illeti: a polgármester arról is beszámolt a sajtónak, hogy teljessé alakul a két körgyûrûje Nyíregyházának, ami nem általános Magyarországon.A Nagykörút maradék részének négysávosításához már elkészült a tervezési tender, rövidesen megkezdõdik a tervezés, szeretnék a kivitelezést jövõre elindítani, így 2020. szeptemberig bezárulhat a Nagykörút.

 

Intermodális csomópont

 

Ehhez kapcsolódik az intermodális csomópont építése, már ennek is folyik a tervezése, melynek keretében átépül a vasútállomás környéke, odaköltözik a buszpályaudvar és mélygarázs is készül. (Részletek késõbb, egyelõre a tervezési szakasznál tart a beruházás.)

 

Külsõ körgyûrû

 

A külsõ körgyûrût illetõen pedig már aláírtak egy elõzetes megállapodást a kormányzattal, hogy a 2020-ra Nyírszõlõsig megépülõ Nyugati elkerülõ késõbb elérjen majd a Keleti elkerülõig. Mindez dr. Kovács Ferenc polgármester megfogalmazása szerint azt segíti, hogy biztonságosabb és gyorsabb legyen a közlekedés Nyíregyházán.

 

Részletek a bejárt szakaszokról

 

Az alábbiakban csak azokról a beruházásokról adunk néhány fontos információt, amelyet érintett a múlt heti polgármesteri bejárás útvonala – beleértve a már megvalósult, folyamatban lévõ, illetve a közeljövõben megvalósuló út- és közlekedésfejlesztéseket. (Nincsenek részletezve például a kertvárosi beruházások, melyek egy részének munkaterület-átadásáról nemrégiben írtunk.)

 

Szarvas utca: plusz felújítások

 

2015-ben pályázati forrásból megépült az Arany János–Szarvas–Kígyó utca csomópontban a körforgalom. Egy újabb nyertes projekt a Szarvas utca Vécsey köz–Móricz Zsigmond utca közötti szakaszának felújítását tartalmazza, amely várhatóan 2019-ben valósul meg. A jelenlegi tervek között szerepel az Arany János utcán egy 700 méter kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása is a „Csomópont és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán” címû projekt keretében. Ez a projektelem jelenleg még tervezési fázisban van. 

 

Kerékpárút a Kígyó utcától

 

2016-ban elkészült a Debreceni út–Kígyó utca csomópontjának fejlesztése és megvalósult két gyalogátkelõhely kialakítása. A Kígyó utcában kétirányú kerékpárút épült, amely kapcsolódik az Érkert városrészben az Arany János utcai körforgalmi csomópont kiépítésével egyidejûleg 2015-ben kialakított gyalog-kerékpárúthoz. Elõreláthatóan 2018 õszén a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” címû projekt részeként tovább épül a kerékpárút a Kígyó utcától a Debreceni út–Tünde utca–Kállói út–Szent István utca–Kert utcáig tartó szakaszán. A befejezés tervezett ideje 2019 nyara, a kivitelezési költség közel bruttó 1,6 milliárd forint.

 

Debreceni út: új burkolat

 

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ-mobilitást ösztönzõ közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján” címû pályázat keretében újulhat meg a Debreceni út burkolata a Kígyó utca és a Móricz Zsigmond utca között. A projekt jelenleg tervezési szakaszban van. Megvalósítás ideje: 2019.

 

Tünde utca: teljes renoválás

 

2017 novemberében megvalósult a csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” címû pályázat keretében. A Tünde utca teljes felújítása a Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig 2460 méter hosszan még ebben az évben megvalósul a „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” elnevezésû projekt keretében. Megépülnek a hiányzó járdaszakaszok, felújítják és akadálymentesítik az autóbuszmegállókat. A beruházás költsége bruttó 500 millió forint. A „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” c. projekt forrásából a Tünde utca teljes hosszában kerékpárút épül, amely kivitelezése várhatóan szintén még ebben az évben elkezdõdik.

 

Lujza utca: a csapadék után ezt is befejezik

 

A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” címû pályázat keretében 2017-ben a Lujza, Alma és Vércse utcában is megvalósult a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése. A Lujza utca burkolatát felújítják és a hiányzó járdaszakaszokat is kiépítik még ebben az évben, a „Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesztés a Szegfû utca bõvítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” címû projekt során bruttó 155,5 millió forint értékben. A kivitelezés a következõ hetekben elkezdõdik.

 

Kállói úti körforgalom

 

A Kállói út–Tünde utcai csomópont átépítésével a Tünde utca felõl érkezõ és centrum felé balra kanyarodó jelentõs közúti forgalom biztonságos levezetése a cél egy körforgalmú csomópont megvalósításával, mely a „Csomópont- és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán” címû projekt keretében történhet meg. A beruházás jelenleg tervezési szakaszban van, a kivitelezés várhatóan 2019-ben kezdõdhet el.

 

Kerékpárút Borbányáig

 

A Kígyó utcától induló, Debreceni út–Tünde utca–Kállói út–Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon megvalósuló kerékpáros létesítmények építése révén Borbánya városrész is bekapcsolódik a városi kerékpárút-hálózatba.A kivitelezési munkálatok 2018 õszén kezdõdnek meg, a befejezés tervezett ideje 2019 nyara, a kivitelezési költség közel bruttó 1,6 milliárd forint.

 

Tüzér utca: csapadékcsatorna

 

2016-ban megvalósult a Tüzér utcában a meglévõ csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése több mint 500 méter hosszan. A beruházás költsége bruttó 125 millió forint volt.

 

Oros: aszfaltos utak

 

A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt keretében valósul meg a Meggyes utca 41. sz. fõút–Varázs utca közötti szakaszának felújítása, a kivitelezés jelenleg is folyamatban van. A beruházás költsége 26 millió forint, befejezés dátuma: 2018. augusztus. Önkormányzati forrásból épült aszfaltossá a Platán utca, Platán köz, Tujafa, Füzes, Tiszafa, Ezüstfenyõ utca és a 28499. hrsz.-ú összekötõút. A munkálatok befejezõdtek.

 

Család utcai körforgalom

 

A „Csomópont- és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” címû projekt során hamarosan körforgalom létesülhet a Család utcán, a Szalag utca és Belsõ körúti csomópontokban. A projekt része a Belsõ körút–László utca csomópont fejlesztése is, a Nagykörútról balra kanyarodások tiltásával, jelzõlámpás forgalomszabályozás bevezetésével. Jelenleg a projekt elõkészítése zajlik, a megvalósítás tervezett ideje 2019–2020.

 

Járda és útburkolat

 

A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt keretében zajlik jelenleg a Család utca Szalag utca–Pazonyi út közötti szakaszán a járda, valamint az útburkolat felújítása. A bruttó 85 millió forint értékû fejlesztés várhatóan 2018 augusztusában elkészül.

 

Szalag, Törzs, Semmelweis utca

 

Heteken belül elkezdõdik a Szalag utca útburkolatának és parkolóinak felújítása, a Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, valamint a Semmelweis utca útfelújítása, burkolatmegerõsítése, gyalogátkelõhely és járda építése. Az útfejlesztések a „Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesztés a Szegfû utca bõvítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” címû projekt során valósulnak meg. A kivitelezési munkálatok elõreláthatóan 2019 tavaszán érhetnek véget. A beruházások összértéke több mint bruttó 500 millió forint.
A fejlesztési csomag része a Törzs utca csomópontjainak átépítése is, a Törzs utca–41. sz. fõút csomópontjának fejlesztése, Törzs utca–Semmelweis utca csomópontjában körforgalom építése, Törzs utcán járda építése, a Törzs utca–4. sz. fõút csomópontjában jobbra kanyarodó sáv kialakítása, valamint a hiányzó kerékpárhálózati elemek kiépítésével az Örökösföld városrész kerék­páros­baráttá tétele. Szintén ezen projekt része a Bottyán János utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése, amely beruházás értéke bruttó 400 millió forint.

 

Kosbor utcai burkolat

 

A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt keretében folyamatban van a Kosbor utca burkolatának felújítása 410 méter hosszan. A beruházási költség bruttó 50,5 millió forint, a megvalósítás dátuma: 2018. augusztus.

 

Korányi: idén járdák

 

Ugyancsak a „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt keretében zajlik a járda felújítása a Korányi F. u. Garibaldi u.–Kalevala sétány közötti szakaszán 465 méter hosszan, valamint a járda felújítása az Eperjes u. Ószõlõ u.–Korányi F. u. közötti szakaszán. A beruházások összértéke bruttó 142 millió forint, a befejezés dátuma: 2018. augusztus. Egyébként még 2014 nyarán újult meg a Garibaldi utca és a Csaló köz teljes járda- és útburkolata. Az Ószõlõ utca és a Csaló köz csomópontjában mind az Ószõlõ, mind pedig a Csaló közi ágat keresztezve gyalog-kerékpáros átvezetés létesült, ezzel lehetõvé téve a közlekedõk Sóstói-erdõbe való biztonságos átjutását.

 

Korányi: felújítás és körforgalom

 

Egy újabb nyertes projekt a Korányi Frigyes utca felújítását (Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig) és a Korányi Frigyes utca–Csaló köz csomópontban körforgalom építését tartalmazza. A megvalósítás ideje: 2019.

 

Sóstóhegyi kerékpárút

 

A „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt keretében zajlik jelenleg a Sóstóhegyi úton a Korányi F. utca–Mogyoró utca közötti szakaszon kerékpárút építése, bruttó 151 millió forint értékben. A beruházás befejezése 2018 augusztusában várható.

 

Sóstói utcák

 

Önkormányzati forrásból épült meg a Zivatar és a Zsuzsanna utca, és a „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” címû projekt keretében valósult meg idén útépítés Sóstógyógyfürdõn a Vénusz u., Borbála u., Mária u., Magdolna u., Krisztina u., Anna u. és a Csiha Kálmán utcában. Ugyancsak utóbbi projekt keretében valósult meg idén a Sóstói út és Szindbád sétány felújítása a Kemecsei felüljáró–Berenát utca közötti szakaszon.

 

Fürdõ utcai kerékpározás

 

A „Csomópont- és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” címû projekt során kerékpárosbarát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdõ településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító  Fürdõ  utca  teljes szakaszán történõ  irányhelyes kerékpáros létesítmény  megvalósításával, és a Berenát utcától északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra esõ belterületi tömbrészlet csillapított forgalmú településrésznek történõ kijelölésével. A beruházás becsült értéke bruttó 45 millió forint, jelenleg zajlik az elõkészítése a projektnek. A megvalósítás tervezett ideje 2019.

 

Sétaút Sóstóra

 

Az önkormányzat nettó 298 millió forint, százszázalékos, vissza nem térítendõ támogatást nyert az „Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdõn” címû pályázat megvalósítására. Március közepén kezdõdött el a projekt megvalósítása, amely Nyíregyháza legszebb természeti értékén, a Sóstói-erdõn keresztül, a Nyíregyházi Állatparkig vezetõ sétaút kialakítására irányul. A fejlesztés elkészült, jelenleg a mûszaki átadás-átvétel van folyamatban.(Szerzõ: Tarczy Gyula, forrás: Nyíregyháza Sajtószolgálat)