Ügyvezetőt keresnek a temető élére!

2018.10.07.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT. ÜGYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere nyilvános pályázatot ír ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetői álláshelyének határozatlan időre történő betöltésére.

Az ügyvezető feladatai különösen:

- a társasági szerződés, a hatályos jogszabályok, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését;
- a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt;
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;

Az ügyvezető jogállása:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai szerint határozatlan idejű vezetői kinevezés, a Munka Törvénykönyve szabályai szerint határozatlan idejű munkaviszony létesítése.

A munkakör betöltésének feltételei:

- egyetemi, vagy főiskolai végzettség
- A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 30. §-a szerinti szakmai képesítés
- B kategóriás jogosítvány
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség

A munkakör betöltésének elbírálásánál előnyt jelent a jogi vagy közgazdasági egyetemi, vagy főiskolai végzettség, valamint a vezetői tapasztalat. További előnyt jelent a hasonló területen eltöltött vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a szakmai önéletrajz;
- az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata, valamint amennyiben rendelkezik vezetői gyakorlattal, annak hitelt érdemlő igazolása;
- a pályázó által készített, a társaság tevékenységének eredményes működtetésére vonatkozó szakmai és gazdálkodási koncepciója;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány megkérésre került.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül!

Bérezés és egyéb juttatások: megegyezés szerint

Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2018. december 1.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázatot egy példányban, papír alapon a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetői pályázata” felirattal ellátva lehet benyújtani lezárt borítékban személyesen vagy postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztálya részére (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér. 1. szám 150. szoba.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12. napja, mely a postai feladás dátumát jelenti.

A pályázat elbírálása:

A pályázat nyertesére a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere által felállított Bizottság tesz javaslatot, mely Bizottság szükség szerint a pályázókat személyesen is meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15. napja.

A pályázat nyertesét a Bizottság véleményének figyelembe vételével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere nevezi ki. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztályán szerezhetők be a 42/524-540-es telefonszámon.

A pályázat közzétételének helye és ideje:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos honlapja: nyiregyhaza.hu
Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos lapja: Nyíregyházi Napló

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek nyilvánítsa.

 

(A pályázati felhívás PDF formátumban ide kattintva letölthető.)