Február 3-án tartják az egyetemen a Középiskolások VII. ének-zenei, népzenei versenyét

Február 3-án tartják az egyetemen a Középiskolások VII. ének-zenei, népzenei versenyét

A Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete 2024. február 3-án tartja a középiskolásoknak meghirdetett országos versenyét.

Az ének-zene és népzene kategóriák döntője 10.00 órakor kezdődik a Zenei Intézet Bartók termében (Nyíregyháza, Sóstói út 31/b, B épület, földszint B folyosó). Kategóriánként 3 fős zsűri rangsorolja az első (online) forduló után döntőbe jutott versenyzők előadásait. 


Ének-zene kategóriában három kamaraének-produkció videófelvételének beküldésével lehetett nevezni. Az elvárás egy kötelezően és kettő szabadon választott énekgyakorlat, kórusmű megszólaltatása volt kamaraének formájában minimum 3, maximum 6 perc időtartamban. A kötelezően választható zenemű 1 Kodály-kompozíció vagy 1 reneszánsz mű lehetett. Az intézet Ének-zene Tanszékének oktatóiból álló versenybizottság a produkciók teljesítményét az alábbiak szerint értékelte: tiszta intonáció, stílusos, kifejező előadásmód, helyes frazeálás, a magyar és idegen szöveg helyes artikulációja, stílusos előadásmód.

 

A döntőre a versenyzők népdalénekléssel és zenetörténeti eladással készülnek. A zenetörténeti bemutatóhoz az alábbi feladattípusokból lehetett témát meríteni:

• poszter készítése, melynek témája lehet egy zeneszerző életútja, egy mű, vagy egy műfaj fejlődése;

• egy zenemű/műrészlet három, esetleg négy különböző interpretációjának összevetése prezentációval, előre elkészített videó bemutatásával;

• egy képzeletbeli, körülbelül 45-60 perc időtartamú hangverseny plakátjának elkészítése, melyhez kapcsolódóan a versenyző ismerteti a koncertműsor összeállításának elméleti hátterét;

• egy minimum három, maximum öt perc időtartamú komolyzenei művet, tételt bemutató saját videó, rövidfilm, animáció készítése, amely illeszkedik a zene karakteréhez, hangulatához;

• több zenemű/műrészlet feldolgozása, elemzése egy választott téma (pl. élet, halál, születés, gyász, haza, becsület, küzdelem, szerelem, hűség, gúny, irónia, humor, hősiesség, szabadság, béke, vallás stb.) köré csoportosítva, és ennek prezentáció/videó keretében történő bemutatása.

 

Népzene kategóriában népi hangszerrel és népdalénekléssel lehetett pályázni. Népi hangszer esetén két összeállítás előadása az elvárás különböző dialektusterületről, népi ének esetén pedig két népdalcsokor előadása kötelező és szabadon választott anyagból válogatva. A kötelező népdalokat a 110 éve született Vargyas Lajos gyűjtéséből származó dallamokból kellett megszerkeszteni. Az első forduló és a döntő anyaga a népzene kategóriában azonos.

 

A zsűri kategóriánként I., II., és III. helyezést ad ki. A Nyíregyházi Egyetem ének-zene és/vagy népzene- és népikultúra-tanár osztatlan tanári szakra történő felvételi jelentkezés esetén a helyezettek a kategóriának megfelelő részpontszám(ok) beszámításával mentességet kapnak a gyakorlati vizsga megfelelő ismeretköreinek teljesítése alól. A zsűri által kiemelt produkciók továbbá különdíjakat kaphatnak, továbbá meghívást a 2024. évi Kutatók éjszakája program intézeti műsorába.

 

A verseny a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, az NTP-TMV-23-0008 számú pályázat keretében valósul meg.

#kapcsolódó