Utak, járdák, kerékpárutak Nyíregyházán

2018.04.06.
A projekt célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése, korszerűsítése. A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak és járdák felújítására, kerékpárút építésre.

A támogatás keretében alábbi fejlesztések valósulnak meg:

• Lakóutcák fejlesztése (földútból aszfaltos útépítés):

Vénusz utca,
Borbála utca,
Mária utca,
Magdolna utca,
Krisztina utca,
Anna utca,
Csiha Kálmán utca (Kemecsei szervízút)

• Utak felújítása:

Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró – Berenát utca)
Bocskai u. (Hunyadi u – Inczédy sor között) városi szakasza,
Család utca (Szalag u. – Pazonyi út. közötti szakasz)
Templom utca
Damjanich utca (Huszár sor – Toldi u. között) út és parkoló
Nyár utca (Körte u. – Dózsa György u. között)
Meggyes utca (41. sz. főút – Varázs utca között)
Körte utca
Rövid utca
Tó utca
Mogyoró utca (Templom u. – Sóstóhegyi u. között)
Kosbor u.

A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések, hosszirányú gyűrődések, valamint nyomvályúk és letöredezett útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre utaló útburkolat süllyedés is.

• Járdák, kerékpárutak felújítása:

Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal)
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút)
Korányi F. u. (Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút)
Városmajor utca
Család u. (Szalag u. - Pazonyi u. között)
Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között)
Bocskai u. (Hunyadi u. - Inczédy sor között páratlan oldal)
Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között
Sarkantyú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között)
Epreskert u. 54-60. előtt
Körte u. 51-59. előtt
László utca - Inczédy sor (Bocskai utcától - Belső körútig)
Nagykállói út (Butykai u. – Benkő I. u. között)
Stadion utcai járdák

A beavatkozással érintett járdák, valamint kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírási elégtelenségre utaló burkolatsüllyedés is.

• Kerékpárút építése:

Sóstóhegyi út (Korányi F. utca – Mogyoró utca között)

A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. – Mogyoró utca közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít a településrész, valamint Jósaváros/Korányi kertváros közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.