Vármegye - Zajlik a táblák cseréje

Vármegye - Zajlik a táblák cseréje

Sok helyen egyébként a táblacserét szimplán átmatricázással oldják meg.

Országszerte zajlik a megyehatárt jelző közúti táblák cseréje, ami várhatóan január elejére be is fejeződik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek összesen 714 új megyehatár-jelző táblát kell felszerelnie hazánkban, melyek jelentős része mostanra már meg is történt. Sok helyen egyébként a táblacserét szimplán átmatricázással oldják meg, erre is van lehetősége a Magyar Közútnak. 

Az Országgyűlés 2022 nyarán módosította az Alaptörvényt, ebben rendelkeztek a megyék vármegyékre történő átnevezéséről. Az indoklás szerint a vármegye szó használatának visszaállítása a mai magyar jogrendbe biztosítja, hogy az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek. Emellett a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti.

A vármegye kifejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motívuma a nemzeti szuverenitás és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése. – fogalmaztak a törvényhozók. A megyék átnevezéséhez a kormány tizenegyedik alkalommal módosította az Alaptörvényt.

Megjegyzendő, hogy már 2011-ben is történt javaslat az alaptörvény megyék megnevezését érintő cikkelyének módosítására, ám az országgyűlés akkor nem fogadta el az indítványt. A 2022. július 19-én megtartott szavazás alkalmával a javaslat szintén nem talált egyhangú támogatásra még a kormányzó frakció részéről sem, viszont 140 igen és 36 nem szavazattal, tehát részbeni ellenzéki támogatással elfogadták az alaptörvény tizenegyedik módosítását, amely más változtatások mellett a vármegye szó 2023-tól érvényes használatát is tartalmazta.

Szerző: Fehér Attila

#kapcsolódó

Családi Korcsolya Oktatásra várják a gyerekeket és felnőtteket a Városi Jégpályára

Családi Korcsolya Oktatásra várják...

December 2-án,szombaton délelőtt 10.00-11.00 óra között.