Tudatos tervszerűség - folyamatban van a gázellátás megteremtésének biztosítása az ipari parkban

Tudatos tervszerűség - folyamatban van a gázellátás megteremtésének biztosítása az ipari parkban

Tudatos tervszerűséggel zajlik az ipari park infrastruktúrájának kiépítése a munkahelyteremtő nagyvállalatok kiszolgálására, a gázellátás megteremtésének biztosítása is folyamatban van.

Az ipari parki fejlesztéseket és a kapcsolódó előnyöket részletező sorozatunk újabb részében ezúttal a gázellátással kapcsolatos terveket, beruházásokat, s az aktuálisan zajló folyamatokat szemlézzük. Az ipari park gázellátását biztosító gázelosztóvezeték mentén nem érintenek lakossági gázigénylőt, de összességében a projekt megvalósítása, az ipari park fejlesztése – beleértve a gázellátás biztosítását is – közvetett módon hat a térség munkaerő-piaci helyzetére, ami összességében előnyt jelent a lakosság részére is. Az önkormányzatot érintő részeket Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője, a műszaki tartalmakat Kovács István, az OPUS TIGÁZ Zrt. régióvezetője tájékoztatása alapján mutatjuk be.

Mindenekelőtt az előzmények, hiszen a Nyíregyházi Déli Ipari Park történelmi léptékű fejlesztése – a kormányzat összességében, több ütemben 192 milliárd forintot szán az országban is kiemelkedő méretű és fontosságú programra – több elemből áll. Ennek egyik legfontosabb része az infrastruktúra biztosítása, mely a jelentős munkahelyteremtő beruházások alapja.

Tudatos gondolkodás és előkészítés

Ami az időrendet illeti, ez esetben is tetten érhető az önkormányzat tudatos, tervszerű gondolkodása, hiszen a források megszerzésével párhuzamosan, valamint a nagybefektetők megérkezését megelőzően, már 2022 áprilisában megtörtént az ipari park gázellátásával kapcsolatos első kapcsolatfelvétel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az OPUS TIGÁZ Zrt. között. Azért is érdemes egy ilyen folyamatot részletezni, hogy lássuk, az elképzelések megszületésétől mennyi időre és fázisra van szükség a tényleges megvalósításig.

2022-ben elindult a tervezés

2022. júliusban kezdődött meg a tervezési fázis, ennek során több egyeztetés történt az FGSZ Földgázszállító Zrt.-vel a Nyíregyháza 2-es számú gázátadó állomás fejlesztésének lehetőségeiről. Őszre kialakult a tényleges gázigény nagysága, a csatlakozási pontok helye, és megkezdődött a közbeszerzés előkészülete. Még decemberben meghatározták az ipari park gázellátásához szükséges műszaki tartalmat, s elindult az elosztóvezeték-hálózat, nyomásszabályozó állomás és a katódvédelmi rendszer tervezése.

Beszerzések, pályáztatások, engedélyek, területrendezés

2023. januárban elindult a nyomásszabályozó állomás gyártására vonatkozó beszerzési pályáztatási folyamat, a nyertes vállalkozó a Fiorentini Hungary Kft. lett. Februárban megkezdődött a hálózatfejlesztést megvalósító kivitelező kiválasztásának pályáztatási folyamata, itt a nyertes vállalkozó a Vabeko Kft. Tavaly júniusban megtörtént az elosztói csatlakozási szerződés létrejötte az ipari park I. részére vonatkozóan, szeptemberben átvették a nyomásszabályozó állomást a gyártótól, majd októberben megtörtént a II. szakasz, a nyomásszabályozó állomás létesítésére vonatkozó építési engedély kiadása, illetve elindult a területrendezés az I. ütem I. részének egyes szakaszain. 2023 novemberében kiadták a III. szakasz, a nagyközépnyomású PE anyagú elosztóvezeték létesítésére vonatkozó építési engedélyt. Idén, 2024 januárjában pedig az I. szakasz, a nagyközépnyomású, acél anyagú elosztóvezeték létesítésére vonatkozó építési engedélyt adták ki.

Jelentős gázhálózat-fejlesztés

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Déli Ipari Park gázhálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan egy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított el még 2022 decemberében. Az eljárás eredményeként megkötötték a csatlakozási szerződéseket az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel az I. és II. ütemű gázhálózat-fejlesztésre, összesen közel 3,5 milliárd forint értékben.

9 km gázvezeték is épül

Ami pedig a műszaki tartalmat illeti, hogy lássuk a beruházás volumenét, a Nyíregyháza 2-es számú, már meglévő gázátadótól a fejlesztési terület ellátása érdekében több mint 9 km gázvezetéket (NA300 acél vezeték és DN315 PE vezeték) fektetnek le, továbbá a fejlesztés keretében az ipari parkban kiépül egy új nyomásszabályozó állomás. A fejlesztés eredményeként összesen 12 000 m3/óra gázkapacitás fog rendelkezésre állni a parkban, mely az M3 autópályától északra és délre lévő területek ellátását is szolgálja. A hálózat nyomásértéke a 2-es számú, már meglévő gázátadótól az új nyomásszabályozó állomásig 16 bar, az azt követő szakaszon pedig 8 bar. A gázhálózat-fejlesztés I. ütemének tervezett befejezése 2024. 11. 30. A következő ütemben megtörténik a Nyíregyháza 2-es számú, már meglévő gázátadó fejlesztése egy új, 30 000 m3/óra kapacitású kiadási pont létesítésével, továbbá az I. ütem keretében megépült gázelosztó vezeték összekötése ezen új kiadási ponttal. A teljes gázhálózat-fejlesztés (I. és II. ütem) tervezetten 2027. elején fejeződik be, amely így alkalmas lesz a 640 hektáros ipari park 30 000 m3/óra gázkapacitással történő ellátására.

Már a W-Scope beruházást is kiszolgálja

A nagyközépnyomású acél vezeték építési engedélye hamarosan jogerőssé válik, január végén megtörténik a munkakezdés bejelentése, a vezetéképítés megkezdődik. A nyomásszabályozó állomás alapozása megtörtént, az állomást felhelyezték az alapra. A nagyközépnyomású PE vezeték W-Scope céget ellátó szakaszának építése befejeződött és sikeres nyomáspróbája megtörtént január második hetében. Mint ismert, a tavaly márciusban az „Év Új Beruházójának” választott, szeparátorfilmet gyártó, dél-koreai cég építkezése látványos fázisban van.

A cél a gazdaság- és városfejlesztés

A jövőbeni ütemezés is konkrét tervek alapján zajlik, építkezésekkel, nyomáspróbákkal, használatbavételi engedélyek megszerzésével, s majd üzembe helyezésekkel, részekre, ütemekre és szakaszokra bontva. A cél egyértelmű: mindezekkel az infrastrukturális beruházásokkal is elősegíteni Nyíregyháza újraiparosodását, a minőségi munkahelyek folyamatos teremtését, a befektetők idevonzását a gazdaság- és városfejlesztés jegyében.

#kapcsolódó

A Magyar Közút idén is november 10-én áll át téli üzemmódra

A Magyar Közút idén is november 10-én...

A télies időjárás beálltával 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban dolgoznak...

Prevenció – A HPV elleni oltásra és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet

Prevenció – A HPV elleni oltásra és...

Évente 300 nő veszti életét méhnyakrák miatt, pedig rendszeres szűrővizsgálattal...