Megújult Nyíregyháza stratégiai zajtérképe

2018.12.12.
Nyíregyháza területére 2012-ben készült el az első stratégiai zajtérkép, amely aktualizálása most, 2018. novemberében történt meg.

Egy európai uniós jogszabály előírja, hogy minden 100 ezer fő feletti nagyvárosnak el kell készítenie, illetve ötévente meg kell újítania az un. „stratégiai zajtérképét”.

A stratégiai zajtérkép a város teljes közigazgatási területére készül, és megjeleníti a közúti közlekedés, a vasúti- és légi közlekedés, továbbá bizonyos az [egységes környezethasználati engedélyre kötelezett] üzemi létesítmények kibocsátása okozta környezeti zajterhelést. A terhelést 5 dB-es lépésenkénti izo-vonalakkal mutatja be a térkép – hasonlóan ahhoz, mint ahogy magasságvonalakkal írjuk le egy terület domborzatát. Itt azonban egy terület zajterhelését azonos zajszint-értékkel rendelkező görbékkel írjuk le.

A zajterhelés eloszlásának térbeli megjelenítése mellett a zajtérkép adatbázisa olyan statisztikai adatokat is tartalmaz, amely megmutatja a lakosság környezeti zajjal való terheltségét – azt, hogy hány városlakó terhelt egy-egy adott jellemző zajszinttel.

A zajtérképek eredményértékeit számítással határozzuk meg. Ez lehetővé teszi azt is, hogy ne csak tényleges, hanem tervezett állapotokat is bemutassunk. Ma a zajtérkép elengedhetetlen eszköz a várostervező szakemberek és a döntéshozók kezében, hiszen gyorsan és szemléletesen képes bemutatni egy-egy tervezett változás környezeti zajállapotra gyakorolt hatását. Segítségével nem csak a zajszinteket, hanem a lakossági érintettséget, annak változását is nyomon követhetjük. Így a városban bekövetkező tervezett változások környezetre gyakorolt hatását gyorsan, szemléletesen és objektív módon határozhatjuk meg.

A zajtérkép nem öncélú produktum, amely csak szembesít bennünket a környezeti zajállapottal. Az európai uniós szabályozás azt is előírja, hogy a városnak – a megújított zajtérkép információi alapján – zajcsökkentést célzó intézkedési tervet kell készítenie. Ezt az intézkedési tervet a nyilvánosság bevonásával kell összeállítani. Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy városunk nyilvánossága zajcsökkentési ötleteivel, javaslataival járuljon hozzá az intézkedési terv összeállításához. Ezt a következő módon tehetik meg: elektronikus úton zakany.zoltan@nyiregyhaza.hu címre, valamint postai úton a 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály részére.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a stratégiai zajtérképek csak a négy felsorolt zajforrásokra/zajforráscsoportokra (közút, vasút, repülés, üzemi létesítmény) vonatkoztatható. Pl. zenés rendezvények, disco-k stb. zajhatásai nem képezik a zajtérkép tárgyát – így jelen intézkedési tervét sem. E zajforrások kezelése más eszközrendszerrel történik.

Mindezt figyelembe véve tisztelettel kérjük, vegyenek részt aktívan a zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésében. Köszönjük közreműködésüket