Jubileumi ünnepség az 50 éves Wesselényiben

2019.04.03.
A műsor nyitányaként az elmúlt 50 évet megidéző divatbemutatót láthattak, a valamennyi évfolyam divat – és stílustervező szakmás tanulói által készített „Korok divatja – Divatos korszakok” elnevezésű összeállítást.

A divatbemutató nyolc különböző korszakot mutatott be a hatvanas évek végétől egészen napjainkig. A kollekció női és férfi ruhái színes, a korszakra legjellemzőbb megoldásokkal készültek.

Ignéczi Henrietta egy kolléganőnktől származó gondolatokat olvasott fel, melyek jól jellemzik az iskola légkörét. (gtá: Úgy alakult… című Múltidéző emlékkönyvben megjelent írása)


Pivonka Szilvia, igazgató köszöntötte a vendégeket.

Ignéczi Henrietta 2006-ban érettségizett a Wesselényiben, majd 2009-ben magyar alapszakos bölcsészként végzett a Nyíregyházi Főiskolán. Az ezt követő időszakot az útkeresés jellemezte, míg úgy nem döntött folytatja tanulmányait. Magyar-inkluzív nevelés tanára mesterképzést folytatott, és 2019-ben visszatért egykori iskolájába immáron kollégiumi nevelőtanárnak.

Dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő köszöntötte a vendégeinket.

Dr. Ulrick Attila alpolgármester köszöntötte a vendégeinket.

Az iskola története 1968-ban kezdődött, és éppen azokra a szakmákra szakosodott, amelyek a XX. sz. 20-as éveiben életre hívták az iparostanonc-oktatást Nyíregyházán. 1968. szeptember 1-jén egy különválást követően létrejött a 107. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, amely a Hatzel téren képzett a villamos- és a szolgáltatóipar számára munkaerőt. A 110-es - azóta is testvér – iskoláról való teljes leválás 1969. január 1-jén – 50 évvel ezelőtt – történt meg. Így az iskola mindkét születésnapját az idei tanévben ünnepli.

Az 1968/69-es tanév hangulatát idézték fel egy dal erejéig. A dalt előadta Buszlai János, aki 2013-ban végzett az iskolában finommechanikai műszerészként. Wesselényis évei után leérettségizett, majd zenei tanulmányokba kezdett Budapesten. Jelenleg autószerelőnek tanul, de nem mondott le zenei tanulmányai befejezéséről sem. Szabadidejében szívesen foglalkozik zenével.

Buszlai Jánost a wesselényis tanári énekkar kísérte.

Az első tanévet 40 – jobbára kisiparos – szakmában, 43 osztályban 1356 tanuló kezdte meg. Az igazgatói teendőket Bartha Dénes látta el, tanárok csak 1969. január 1-jével kerültek az iskola állományába. Az oktatás a Hatzel téri és a Makarenkó – ma Deák Ferenc – utcai épületekben zajlott. Kihelyezett osztályok működtek Nagydoboson 1972-ig, Nyírtelken 2000-ig. 69. áprilisában felvette az iskola a Mező Imre nevet.

Oktattak villanyszerelőket, műszerészeket, asztalosokat, bőr- és ruhaipari, kötő-hurkoló szakmunkásokat. Az iskolával kapcsolatban álló vállalatok külön tanműhelyeket állítottak fel.

Az 1968 és 74 közötti időszak a stabilizálódást, a gyakorlati oktatás szervezettebbé válását, a város iskolaszerkezetébe és a szakmunkásképzésnek a közoktatási rendszerbe való beépülését hozta.

Az igazi áttörést, a minőségi ugrást a Dugonics utcai új épület jelentette.

Dénes bácsi 16 tanterem, 4 előadó és 2 kisterem építésére kapott engedélyt. Az alapkőletételre 1973 tavaszán, a korszerű, modern épület átadására 1974-ben került sor. Az iskola épülete is jubileumot ül a tanévben, 45 éves!

Az 1974-es év felidézésére az iskola tanári énekkara vállalkozott. Az apropóját pedig az adta, hogy ettől az évtől működött az iskolában énekkar.

A következő éveket a tevékeny munka jellemezte. Gördülékenyen haladt az iskola berendezése, szépítése és hogy Dénes bácsit idézzük „már csak tartalommal kellett megtölteni”. A szakmunkásképzés mellett elindult a szakmunkások szakközépiskolája. Az első fecskék 1979-ben érettségiztek.

Az 1979-es év izgalmas eseményei megállásra szólították a műsor szerkesztőit. Hiszen emellett az iskola két új létesítménnyel gyarapodott, a kollégiummal és a központi tanműhellyel, melyek 40 évesek.

Az 1979-es évet idézte meg Krekács Beatrix, aki 2012-ben érettségizett a Wesselényiben, majd szakmát váltott, és kipróbálta magát az idegenforgalomban. A váltást költözés is kísérte, az ország másik végén Szombathelyen lakott hat éven keresztül. Jelenleg ismét Nyíregyházán él, és egy 1 éves csodálatos kisfiú édesanyja.

1979-től az elsős diákok gyakorlati alapképzése a központi tanműhelyben történt, többségük a 2. évtől már üzemi tanműhelyben, ill. a termelésben folytatta a szakma elsajátítását.

A lány tanulók birtokba vették az új hatszintes kollégiumot. Az iskola területén lévő rádióadó műszaki épületét megszüntették, némi átalakítást követően a kollégista fiúk ebbe az épületbe kerültek.

1986 nyit majd új fejezetet az iskola történetében a szakközépiskolai osztály indításával. Végre valóra válhatott egy régi álom. Többévi próbálkozás után engedélyezték a ruhaipari szakközépiskolai osztály indítását nappali tagozaton.

1986-ot Zentai Edit hozta el, aki 1993-ban végzett kozmetikus szakmán az iskolában. Két évig dolgozott kozmetikusként, majd az anyaság töltötte be a legfontosabb szerepet az életében 13 évig. Ezt követően jött a gyermekkori álmom megélése egy tehetségkutatónak köszönhetően. A 2008-ban induló Megasztár műsorban az élő tv-s showig jutott. Helyi zenekarok keresték meg, akikkel elkezdett énekelni, és egy ideig a Retro rádióban műsort vezetett. Azóta több rádiónak dolgozik, mint műsorvezető, reklámhang valamit számtalan rendezvényen, bálon, esküvőn énekel, és persze konferál, moderál.

1988-tól, Dénes bácsi nyugdíjba vonulásától Dr. Farkas László kezdi meg igazgatói munkáját.

A nappali tagozatos szakközépiskolai képzésben 1991-től villamosipari, 1995-től bőripari osztályok is indultak, így az iskola kinőtte a főépületet. Felépült a „fehér ház”. 1996-tól elindultak a faipari ill. kárpitosipari szakközépiskolai képzések. A képzések minőségét a Henger-sori tanműhely garantálta.

Nagy változást hozott a rendszerváltozás: az értékek, az igények és a lehetőségek új irányt vettek. Számolni kellett azzal, hogy gyárak, üzemek zártak be, mások átalakultak, és a megszűnt üzemek tanulóképzését pótolni kellett. A változásokat formaságok is tükrözték. 1991-től új neve lett az iskolának: 107. Sz. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.

A tartalmi fejlődés is új lendületet vett. A nevelőtestület innovatív szemlélete azóta is töretlen.

1993-tól IPOSZ-osztályok indultak a szolgáltatóipar és a faipar területén. Kísérleti jelleggel a német nyelv mellett számítástechnikát és vállalkozási ismereteket is tanultak a fodrászok és az asztalosok.

Bekapcsolódott az iskola az amerikai Junior Achievement oktatási programba, ahol kipróbálhatták a diákok a vállalkozások működtetésének gyakorlatát. A hagyományos formák megújulását a világbanki programok jelentették. Bekapcsolódtak a PHARE-programba.

Az 1997-ig tartó időszak a szakközépiskolai oktatás meggyökerezését, valamint a fejlődés lehetőségét biztosította az európai formák megismerésével. A tartalmi változásokon túl felvette az iskola a Wesselényi Miklós nevet. Wesselényi Miklós korába repítette vissza a vendégeket Bérces Mihály, aki R. Schumann: a-moll Koncertetűdjét adta elő.

Bérces Mihály 1992 és 1997 között volt az iskola tanulója. Hosszú utat járt be, míg zongoraművésszé vált. 1996-ban felvételizett a Debreceni Egyetem történelem szakára, ahova maximális ponttal vették fel. Saját bevallása szerint ez az iskola érdeme is és sokat köszönhet egykori tanárainak.

Történelmet tanított, de közben kitartóan járt zongoraórára, felvételt nyert a miskolci Zeneművészeti Főiskolára. A főiskola elvégzése után a Magyar Táncművészeti Főiskola zongorakísérő művésztanára volt, majd ismét tanulmányok folytatásába fogott a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében Zongoratanári tevékenysége mellett.

2016. júniusában Padovában a XIV. Agimus Padova nemzetközi zenei versenyen, élete első nagy megmérettetésén, az elődöntőben 4. helyezést ért el.

Az 1997/98-as tanévben a szolgáltatóipari gyakorlati oktatás minőségi javulása vált lehetővé. Az iskola fodrász és kozmetikus tanszalont nyitott az Univerzum Üzletházban.

A következő évtől világbanki pályázattal informatikai középiskolai osztály indul, majd bekapcsolódott az iskola a hálózati szakemberek képzésébe. A Cisco Systems Magyarország támogatásával laboratórium került átadásra.

2002-től a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel együttműködve akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú képzést indított az iskola.

A nemzetközi trendeknek megfelelően bevezetésre került az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, majd a COMENIUS 2000 Közoktatás Minőségfejlesztési Program.

Dr. Farkas László nyugdíjba vonulását követően 2005-től az igazgatói teendőket Gurbánné Papp Mária látta el.

Tovább bővült a szakközépiskolai képzések sora. 2007-től művészet-közművelődés-kommunikáció szakmacsoportban, és megkezdődött a szakiskolai képzés megújítása az SZFP programmal.

Az intézmény szépítése folyamatos volt: Wesselényi szobor, Múltidéző című pannó. Az előző Balogh Géza, utóbbi Székhelyi Edit művészek alkotása.

A főépület azonban felújításra szorult Az iskola rekonstrukciója 2010-11-ben valósult meg, melynek során egy tornacsarnokkal is gyarapodott az iskola.

A 2010-11-es évet Bálint Emese idézte fel, aki 2010-ben fejezte be tanulmányait az iskolában. Ez idő alatt 2 szakmát és érettségit szerzett. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál kezdett dolgozni, ahol sérült fiatalokkal foglalkozott. 3 csodás évet töltött el itt, majd elkezdte a kisgyermeknevelő képzést, amit sikeresen elvégezett. Jelenleg kisfia nevelésével otthon tölti mindennapjait.

Az épület megújítását tartalmi változások is kísérték TÁMOP-os pályázat keretében. A Leonardo program keretében új lehetőség nyílt: külföldi gyakorlaton vehettek részt a diákok Franciaországban.

A nevelőtestület az oktatás, képzés mellett mindig nagy gondot fordított a kulturális életre, a sportra, a művészeti és szabadidős tevékenységre, a diákok önszerveződésére.

2014-ben így alakult meg a tekerd! csoport.

A csapatnak jelenleg 13 tagja van. A régi csapattagok közül 10 fő dolgozik, egyikük pedig a Miskolci Egyetem hallgatója. A csoport célja, hogy közös tevékenységük során erősítsék és segítsék egymást az iskola elvégzésében. LEGO kockákból készítenek művészi alkotásokat, népszerű nemzetközi szervezetekkel, művészekkel dolgoznak együtt. Alkotásaik bejárták az országot. Kiállított képeik megtekinthetők a Ludwig és a Nemzeti Múzeumban.

Az idei év egyik kiemelt projektje volt, hogy méltóképpen megemlékezzenek az iskola névadójáról. Ezen alkalomból elkészítették Wesselényi portréját közel 18.000 LEGO kockából 60 munkaóra alatt.

Az építésben azok a diákok is részt vettek, akik már nem iskolánkban tanulnak. Az alkotás stílusa alkalmazkodik az iskola arculatához és visszatértek a fekete-fehér színvilághoz.

Pájer Attila kancellár, a csoport vezetője, Hudák Zsolt és a csoportot képviselő diákok leplezték le az alkotás.

2015-ben megalakul a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és ettől kezdve az iskola tagintézményként folytatja tevékenységét.

Gurbánné Papp Mária, főigazgató köszöntötte a vendégeket.

A 2015-ös évet Hegyes Dávid, Lőrinci Márk Valentin és Buszlai János idézte fel.

Lőrinci Valentin Márk előadóművész. 2013-ban végezett a Wesselényiben, majd sikerült elhelyezkednie azon a területen, ami a legközelebb állt a szívéhez és 12év zeneiskolai tanulmányaihoz. 12év ütőtanszak és 6 év zongorai végzettség áll mögötte. Jelenleg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal együttműködve bűnmegelőzési előadásokat tart országszerte.

Hegyes Dávid 2015-ben végzett az iskolában rendszergazda szakon. Azóta ebben a szakmában a Bem József Általános Iskola dolgozója. Mellette elindította egyéni vállalkozását: honlaptervezéssel és kameratelepítéssel foglalkozik. A mai napig folyamatosan zenél, ami a legfontosabb hobbija, es kedvenc időtöltése.

A 2015-öt követő időszak sok újdonságot hozott. Az iskola neve és fenntartója a fél évszázad során többször változott, de a fő profilja, a szerteágazó szakmai képzés megmaradt. Változott a szemlélet: a munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés érdekében ismét a vállalkozásokkal való együttműködésre helyeződött a hangsúly. A szakképző intézmények között szoros együttműködés alakult ki. A szakmai képzés presztizse felértékelődni látszik.

Ismét lehetővé vált a külföldi gyakorlat Olaszországban, majd Portugáliában, illetve a tapasztalatok átadása az iskola részéről is nemzetközivé vált a külhoni magyar szakképzés támogatása révén. A borsi iskolával a Határtalanul program keretében is kapcsolatban vagyunk.

Szép eredményeket szerzett az iskola országos szakmai és közismereti versenyeken.

A XXI. századi kihívásoknak megfelelően fejlődik az iskola eszközparkja és ehhez alkalmazkodik a szakmai képzés tartalmi fejlesztése is. Például Robotosokk csoportok a digitalizáció kihívásaira felelnek.

2019-ben egy XXI. századi modern Wesselényi 50. születésnapját ünnepelhetjük.

Az iskola tanulója, Györkös Szabina hozta el nekünk napjaink hangulatát.

Az iskola történetén Kovács Edit kalauzolta végig a vendégeket.

Kovács Edit kárpitosipari technikusként végzett iskolánkban. Elmondása szerint érdeklődését a telekommunikáció iránt iskolánknak köszönheti. Pályafutása akkor indult, amikor váratlanul felküldték a színpadra, hogy mondjon el egy verset. Wesselényis tanulmányainak utolsó évében felvették a Nyíregyházi TV-be, és ő lett a híradó műsorvezetője. A Nyíregyházi Főiskolán kommunikáció-művelődésszervező szakon tanult, első tapasztalatait a Campus Rádiónál szerezte. Magával ragadta a rádiózás élménye és egy szerencsés találkozásnak köszönhetően a Retró Rádiónál kezdett dolgozni, amelynek neve azóta megváltozott, ám a mai napig az Ő hangjára ébredhetnek a Best FM hallgatói. Visszatért a televíziózáshoz is, jelenleg a Kölcsey TV-ben műsorvezető a Híradóban.

Pivonka Szilvia, igazgató megköszönte valamennyi volt tanulónak, hogy szabadidejüket nem sajnálva elfogadták a felkérést, és színessé tették a jubileumi ünnepséget.

Megköszönte a vendégeknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a jubileumi műsort és köszönetét egy könyv átnyújtásával fejezte ki. Ez a könyv a Múltidéző című emlékkönyv.

Köszönetét és háláját fejezte ki mindazoknak, akik történeteikkel, fényképeikkel, kiadványunk megjelenésének támogatásával, a szerkesztés munkálataival felidéztek éveket, évtizedeket, a néha nehéz és néha könnyed hétköznapokat, nagy találkozásokat, a Wesselényi színes hangjait.

Az iskola történetét legelőször Ferencz Miklósné Gizike néni írta meg, és az általa összegyűjtött anyagot Sveda Kati őrizte egy faládában. Ezt követően új relikviákat Tóthné Ujteleki Ilona, Kunsági Tímea és Dr. Mikoláné Kállai Lívia gyűjtött és rendszerezett. Ahogy ők írják már nem cipeltek zsáknyi iratot a szerkesztéshez, csak pendrive-okat cserélgettek.

És bár nem voltak részesei teljes egészében az elmúlt fél évszázadnak, igyekeztek a teljességet megragadni és megörökíteni. És hogy a megjelenése is elegáns, Homonnai Tamásnak köszönhető.

Azt írják az emlékkönyvben ….. „jó mulatság, férfimunka volt”. „Az első felét csak remélni tudom, a másodikat megerősíteni.” – méltatta az igazgató az elkészült munkát, majd megköszönte az alkotóknak a közösség és az utókor nevében is.

Az utolsó produkcióval visszatértek a névadás idejére.

A Wesselényi alkalmazotti közösségét látták, hallották egy flashmob-ban. A műsorszám megalkotásában és hangszeres kíséretben Lőrinci Valentin Márk, Hegyes Dávid és Buszlai János volt segítségükre. A dalt az iskola tanulója, Berki Dániel énekelte.

A pohárköszöntőt Bartha Dénes alapító igazgató mondta.