Energetikai fejlesztések: nem divathullám, hanem egy több mint 10 éve tartó, folyamatosan zajló fejlesztéssorozat

Energetikai fejlesztések: nem divathullám, hanem egy több mint 10 éve tartó, folyamatosan zajló fejlesztéssorozat

A jövőben 52 önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében valósulhat meg komplex, illetve napelemes energetikai fejlesztés, amellyel csökkenhet nemcsak az energiafelhasználás, de ezzel együtt az intézmények fenntartási költsége is.

Az energetikai fejlesztés azonban nem kampányszerű, nemrég elindított divathullám, hanem tudatos tervezés eredménye, mely az elmúlt évtizedben érintette az oktatási-nevelési, szociális, kulturális és sport intézményrendszerünket is – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester az egymásra épülő beruházások összefüggéseit bemutató sorozat keretében.

 

– Már 2011-ben nyilvánvalóvá vált, hogy energetikai fejlesztések terén is nagy elmaradása van a városnak, ezért abban az évben be is adtuk az első pályázatokat. Konkrétan, az egyik oktatási-nevelési intézményben tett látogatásomkor a pedagógusok jelezték, jobb, ha magamon hagyom a kabátot bent is, mert kissé huzatos az intézmény... A munkálatok akkor elkezdődtek, és azóta is folyamatosan tartanak – emlékezett vissza dr. Kovács Ferenc. Mind a 34 óvodát – a 35.-et eleve így építettük – felújítottuk, az összes bölcsődét, valamint a szociális, kulturális, sport intézményrendszerünket, s figyeltünk az oktatási intézményekre, tornatermekre is. Helyszíntől függően történt hőszigetelés, nyílászárócsere, vízszigetelés, fűtéskorszerűsítés, továbbá 35 intézményre került napelem, ami szintén jelentős csökkenést eredményezett a villamosenergia-fogyasztások tekintetében – mindez nagyon sokat jelentett az energiakrízisben is.

nyiregyhaza.hu

A Csaló közi nyugdíjasház felújítása is mutatja a szépkorúakra való odafigyelést a gyakorlatban

122 ingatlant érintett a felújítássorozat

 

– 2010 óta uniós forrásból közel 40 pályázatban összesen 122 ingatlan esetében (amelyből 20 társasház, egyéb nem önkormányzati tulajdonú ingatlan) történt energetikai fejlesztés, korszerűsítés, közel 7 milliárd forint összegben. A fejlesztéssel érintett 102 önkormányzati tulajdonú ingatlan közül 14 szociális intézmény, 11 bölcsőde, 35 óvoda, 22 oktatási intézmény, 8 egészségügyi alapellátási intézmény, és 12 egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan került energetikai korszerűsítés alá. Lényeges, hogy háziorvosi rendelők sora modernizálódott, a kulturális intézmények közül megújult például a Városmajori, a Borbányai és a Mandabokori Művelődési Ház is, de ne feledkezzünk meg az Agóra programban újjászületett Váci Mihály Kulturális Központról, valamint a fiatalok számára felújított Kölyökvárról és Mustárházról sem. A szociális intézmények esetében pedig – csak néhányat kiemelve – a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ több telephelye, 2 idősek klubja, a Gyermekek, valamint a Családok Átmeneti Otthona, az Éjjeli menedékhely, továbbá a Tokaji úti Albérlők Háza is megújult, az őz utcán pedig új központ épült.

nyiregyhaza.hu

Az iskolák, középiskolák, kollégiumok felújítása is jelentős számban valósult meg az elmúlt évtizedben

Az önkormányzati bérlakások is fontosak

A megújulás részeként figyeltünk az önkormányzati bérlakásokra is. 2021-ben megvalósult a Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése nyílászárók cseréjével, hő- és vízszigeteléssel. Továbbá a Csaló köz 11-13-15. szám alatti nyugdíjasház energetikai felújítása is megvalósult. Ami az önkormányzati bérlakásokat illeti: annak ellenére, hogy a törvény lehetővé teszi ezek elidegenítését, mi nem élünk ezzel a lehetőséggel. Felvállaljuk, hogy üzemeltetjük a megmaradt 1706 önkormányzati bérlakást annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk a  rászorulók lakhatási problémáinak megoldásában. Bár az igénylők nagy száma miatt a lakáshoz jutás hosszú időt vesz igénybe, azonban sok önkormányzat egyáltalán nem tartja nyilván a szociális  bérlakást  igénylők számát, hanem pályáztatás útján adja bérbe a bérlakásait.

 

Az iskolák felújítása is folyamatos

– A városvezetés számára az iskolák felújítása is prioritást élvez, annak ellenére, hogy az önkormányzat „csak” az épületek tulajdonosa, a fenntartója pedig az állam. Az elmúlt több mint 10 évben 22 iskola újulhatott meg energetikailag. 9 általános iskola kisebb-nagyobb felújítása valósult meg: Bem József, Gárdonyi Géza, Kazinczy Ferenc, Kodály Zoltán, Móra Ferenc, Vécsey Károly, Petőfi Sándor, Zelk Zoltán, valamint a Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola. A megújult középiskolák között vannak gimnáziumok és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményei: NYSZC Inczédy, Sipkay, Vásárhelyi és Wesselényi, a gimik közül az Arany, a Vasvári és a Zrínyi. A középiskolai kollégiumok felújítását is elkezdtük: a Széchenyi Városmajor utcai és Árok utcai, továbbá az Inczédy Árok utcai kollégiuma.

nyiregyhaza.hu

Az elhasznált tornatermek modernizációja egyszerre szolgál iskolai és közösségi célokat

Tornaterem-korszerűsítési program

– Az iskolai tornatermek egyaránt szolgálják a diákok és a helyi lakóközösség sportolását, de mivel erősen elavultak, így ezek renoválásába is belefogtunk, részben önkormányzati források és pályázatok, részben a szövetségeken és sportszervezeteken keresztül, sikeres lobbi eredményeként szerzett TAO források által megvalósítva. Ezek a következők: Apáczai, Bem, Herman,  Kertvárosi, Petőfi, Szabó Lőrinc,  Móra,  Móricz, Zelk  iskola, Eötvös gyakorló, továbbá az Arany, Kölcsey, Vasvári és Zrínyi gimnázium, illetve a Westsik és Bánki középiskola. A  Zrínyi Tiszavasvári úti csarnoka és az Arany tanuszodája is megújult, a Szent Imrében új tornacsarnok épült. S bár nem energetikai felújítás, de azért említsük meg, hogy a szabadtéri sportudvarok, iskolaudvarok sportcélú fejlesztése is jelentős ütemben zajlott, több iskolában készült műfüves, grundpálya, kézi- vagy kosárlabdapálya, illetve rekortán futókör.

 

Energiahatékony önkormányzat vagyunk

– Tavaly elnyertük az  Energiahatékony  Önkormányzat  Díjat 2022. évben  a Magyar Innováció és  Hatékonyság Nonprofit Kft.  döntése alapján. Egy újabb visszajelzés, ami a környezettudatos, fenntarthatóságra törekvő szemléletünket igazolja. Ezt a címet azok az önkormányzatok kapják, amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek. A díj elnyerése során hitelesített módszertan szerint kiszámítják, hogy a projekt mennyivel járul hozzá a Virtuális Erőmű építéséhez.  Hangsúlyozni sem kell, mennyire fontos ez a gondolkodásmód a mostani időszakban.

 

Csökkent az energiafelhasználás, bővültek a kapacitások

– Eredmények tekintetében a fogyasztási adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy szinte minden esetben fokozatosan csökkent az energiafelhasználás, átlagosan 10–30 százalék közötti csökkenést értek el az intézmények. Jelentős mértékben csökkentek ezáltal a fenntartási költségek az elmúlt években, ami az energiaárak változásának időszakában különös fegyvertény. Számottevő eredményt ért el az önkormányzat a fejlesztésekkel, nemcsak a fogyasztási adatok, energetikai megtakarítások terén, hanem az intézmények funkcióinak, kapacitásának kihasználtsága is megemelkedett, valamint a férőhelyek száma is növekedett.

 

Örökösföldi felújítások, koncentrálva a tízemeletesekre is

– Az elmúlt évtizedben folytattuk a lakásfelújítási programot, melynek részeként kiemelten figyeltünk a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokra is, amelyek komplett városrészeket érintettek. 10 örökösföldi lakóépületre került napelemes rendszer. Az örökösföldi rehabilitáció egy 250 millió forintos beruházás részeként valósulhatott meg. Ehhez tartozott a Margaréta és a Kikelet óvoda külső felújítása, valamint a hálózatra kapcsolt, polykristályos kiserőművek telepítése Nyíregyházán, a Fazekas János téri (2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. szám alatti, iparosított technológiával épült) 10 emeletes társasházak energetikai fejlesztése. A közterület-rehabilitáció részeként egy nagyjából 30 méteres sugarú ligetes parkot alakítottunk ki, melyet a tér minden irányából gyalogossétányok kötik össze közvilágítással, utcabútorokkal, szemetesszelencékkel, megteremtve az átjárás lehetőségét. Az egyik játszótér is megújult, valamint kutyafuttató is született.

nyiregyhaza.hu

Az örökösföldi rehabilitáció egyszerre koncentrált a tízemeletesekre, intézményekre és közterületekre

Az érkerti rehabilitáció is komplex volt, érintve jelentős épületeket is

– Az Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című, másfél milliárdos projekt fő célja pedig a városrész épületállományának és köztereinek megújítása, a közszolgáltatások fejlesztése volt. Kiemelt eleme volt az iparosított technológiával épült panelházak közös részeinek – homlokzat- és tetőszigetelés – megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 65., 67., 69.). Továbbá a pályázat kerétében az alábbi intézmények újultak meg: Vécsey iskola, Kincskereső óvoda, Virág utcai és Bóbita óvoda, a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épülete. Az oktatási/nevelési épületeknél külső hőszigetelés, a szükséges nyílászárócsere, illetve tetőfelújítás/szigetelés, míg a rendőrőrs épületén emellett épületgépészeti felújítás történt. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében zajlott fejlesztés, amelyek magukban foglaltak játszótér-felújítást, hangulatos, egységes sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és -bővítést, az Érpataki főfolyáson átvezető hidak építését, parkolófelújítást és -bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is. 16 térfigyelő kamera is segíti a biztonságot.

nyiregyhaza.hu

A nagyívű lakásfelújítási programok egyike, a látványos érkerti tízemeletesek

Szociális városrehabilitációs program

A Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein című projekt 2018-ban kezdődött és 2022 őszén fejeződött be, s megújult 187 szociális bérlakás egyrészt a város egyéb integrált környezetében, valamint a Huszártelepen, külső és/vagy belső felújítással.

 

#kapcsolódó

35 éves a VOSZ – Vállalkozásfejlesztési irodát nyit a szervezet Nyíregyházán

35 éves a VOSZ – Vállalkozásfejlesztési...

A megyei szervezet tagjainak száma folyamatosan emelkedik.

Elon Musk cége megkezdheti az agyimplantátumok embereken való tesztelését

Elon Musk cége megkezdheti az agyimplantátumok...

Elon Musk dollármilliárdos technológiai vállalkozó Neuralink nevű, az agyba...