A Kölcsey titka

2017.11.18.
1992 szeptemberében lépett be először a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium egyik osztálytermébe Torda István Tamásné Nagy Ildikó, aki azóta folyamatosan szeretteti és ismerteti meg az angol nyelvet a nagy múltú középiskola diákjaival. Az eltelt negyed évszázad alatt megszámlálhatatlan nyelvvizsgánál izgult együtt a diákokkal és a szülőkkel, de egyéb sikereket is elkönyvelhet Kölcsey-s pedagógusként.

Angol-orosz szakos középiskolai tanárként hisz a kommunikáció-központú nyelvoktatási módszerben. A Kölcseyben továbbtanuló kilencedik évfolyamos diákoknak szinte a legelső angol órán elmondja, hogy egy idegen nyelv ismerete és készségszintű használata mennyit lendíthet egy mai fiatal életén. Felvázolja az osztályoknak azokat a kapukat, amelyek megnyílnak akkor, ha valaki jól beszéli tanított tárgyát, az angolt. A Zrínyi Ilona Gimnázium és az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetemen eltöltött öt év után 1992-ben a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kezdett tanítani. 1993-ban megkapta első osztályát. Azóta folyamatosan tanít első és egyetlen munkahelyén.

Mára már megszámlálhatatlanok azok a nyelvvizsgák, amelyeken nem száradt volna meg a pecsét az ő kitartó munkája nélkül. 2009-ben egyik angolos csoportja úgy ballagott el a Kölcseyből, hogy 20 főből 18-nak felsőfokú nyelvvizsga is volt a tarisznyájában. 2012-ben 17 felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező diákot indított útnak az intézményből. A tanulók sikere azóta is töretlen, ehhez azonban szükség van a Vietórisz József-díjas, és a Kölcsey Gimnáziumért Alapítvány Ezüstgyűrű kitüntetésével rendelkező pedagógus kitartó és példamutató munkájára. Tevékenysége során a tehetséggondozás mindig is prioritásként szerepelt.

Szerencsésnek gondolja magát, hiszen tevékenysége nem egyéni munka, személyes sikeréhez szükségesek az iskola mindenkori tehetséges diákjai. A Kölcseyben belőlük nincs hiány, hiszen az itt végzettek több mint kilencven százaléka rendelkezik középfokú nyelvvizsgával. Az angol haladó, emelt szintű osztályokban pedig az elmúlt öt tanévben mindig született legalább 20-20 felsőfokú dokumentum is! A középiskolából egyre többen tesznek emelt szintű érettségi vizsgát angolból, ami visszaigazolja a magas szintű angoloktatást, amit a Kölcseyben megkapnak a diákok. Szaporodnak azok az esetek is, amikor a tanulók nemzetközi nyelvvizsgán indulnak, pedig ott már a profi nyelvhasználókat mérik! Torda István Tamásné Nagy Ildikó úgy véli, ezek a sikerek akkor jönnek, ha szaktanárként példakánt áll a gyerekek előtt. A diploma megszerzése óta többször ült vissza az iskolapadba, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, az amerikai lektor és a Debreceni Egyetem mesterszakos hallgatóinak mentora, és érettségi vizsgaelnök úgy lett, hogy a most érettségiző Kölcsey-s lánya és szintén a Kölcseyben tanuló kilencedikes fia mellett folyamatosan tanult, időt és energiát nem sajnálva képzete magát.

A 2013/14-es tanévben Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervezésében Budapesten szaktanácsadói kurzuson vett részt, ahol a vizsgákat követően felvételt nyert az Országos Szaktanácsadói Névjegyzékbe. 2014-ben pályázott tanfelügyeleti, illetve pedagógusminősítési szakértőnek. Újabb képzések, vizsgák után, a próbaminősítés során mesterpedagógus fokozatba került és bekerült a neve az Országos Szakértői Névjegyzékbe is. A folyamatos munka, tanulás és eredményes gyereknevelés mellett koordinálja az Oxford Kiadó továbbképzéseit, valamint a Debreceni Egyetemmel, mint a Kölcsey Gimnázium partnerintézményével közösen időről időre megrendezik az Országos Angol Nyelvi Vitaverseny elődöntőit, de rendszeresen részt vesz angliai tanulmányutak szervezésében és vezeti az Angol Nyelvi Munkaközösséget is a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. 

Torda István Tamásné Nagy Ildikó szerint a titka egyszerű, de nagyon összetett. Azt vallja, a sikerhez szükség van magas szintű szakmaiságra, példamutatásra, elhivatottságra, egészséges maximalizmusra, emberségre, rugalmasságra és jó adag empátiára.